ДНК-антитела Anti-DNA - ab

ДНК-антитела Anti-DNA - ab

Какво представлява изследването?

Наличие на антитела срещу структури на ДНК (дезоксирибонуклеиновата киселина).

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

Използва се в диагностика на заболявания като Системния лупус еритематодес (СЛЕ, lupus erythemathodes disseminatus) и др. заболявания с автоимунна генеза.

Прицелни стойности

< 40 U/L

Как се провежда изследването?

За целта на изследването се използва венозна кръв взета чрез венепункция.

Крие ли рискове?

Рисковете са свързани с венепункцията – спукване на вена и образуване на подкожен хематом, който с времето се резорбира.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка
Статии, свързани

Още от Новини и събития
Общо 581 души с COVID-19 у нас

Започва масово тестване в Банско

Възможно ли е кърменето след установена коронавирус инфекция

Кърменето е от огромно значение за развитието на бебето

Колективен имунитет, контагиозност и репродуктивно число
Остеопороза и най-честите счупвания

Фрактурите се различават по честота според пола

Тиреоидит на Хашимото и глутен - каква е връзката?

Безглутенова диета може да подобри тиреоидита при някои пациенти