Гръбначномозъчна течност (ликвор)

Гръбначномозъчна течност (ликвор)

Какво представлява изследването?

Качествено изследване на гръбначномозъчна течност (ликвор)

Защо се прави изследването? (при какви заболявания...

При различни заболявания на централната нервна система и гръбначния мозък се променят характеристиките на гръбначномозъчната течност (ликвора). Такива са мозъчни тумори, менингити, мозачни кръвоизливи, компресии и травми на главния или гръбначния мозък. Качественото изследване на ликвора подпомага диагностиката на тези заболявания, както и хода на провежданото лечение.

Прицелни стойности

Цвят: безцветен Клетки: 0-5/мм3 Белтък: 0,15 – 0,33 g/l Глюкоза: 2,22 – 4,44 mmol/l Хлориди: 122 mmol/l

Как се провежда изследването?

Гръбначномозъчна течност (ликвор) се получава посредством гръбначномозъчна (спинална) пункция.

Крие ли рискове?

Рискове на пункцията са: поспункционно главоболие, хематом, ликворея, поражение на неврални структури, внасяне на инфекция, сраствания.

Как да се подготвя?

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка
Статии, свързани

Още от Актуално
Рискове и ползи от използването на вътрематочните спирали

вътрематочните спирали не предпазват от полово преносими болести

Защо децата лъжат?

Важен показател е възрастта на детето за преценката ни

Жълтеница при възрастни - на какво се дължи?

Трябва да се поддържа нормално ниво на хидратация