Калциеви антагонисти

Калциеви антагонисти
  • Калциеви антагонисти
    Калциеви антагонисти представляват група медикаменти, които блокират навлизането на калциевите йони в мускулни клетките ...