Ензимни панкреатични средства

Ензимни панкреатични средства
  • Ензимни панкреатични средства
    Медикаменти от тази група съдържат ензими, които нормално се произвеждат в задстомашната жлеза. При попадането на медика...