Най-важните атрибути, които всяко дете може да придобие по пътя към зрелостта са автономността и себеактуализацията. Играта дава тази възможност, а игрите на детската площадка са най-присъстващи в детството. (Към първа част на материала)

 

Основна дейност на детската площадка е люлеенето. То може да подпомогне развитието на детето в много области. Развива чувството за баланс и учи детето къде е тялото му в пространството. И също така му дава практика с фини двигателни умения (захващане на веригата), груби двигателни умения (изпомпване на краката, за да се люлее по-високо) и координация (слагайки всичко това заедно). Нещо повече, люлеенето помага на мозъка да се научи да осмисля скоростта и посоката, което може да е от полза за деца с проблеми със зрителното възприятие.


 

Същото важи и за катеренето по дървета или съоръженията за катерене по площадките. За да се изкачи, детето трябва да изгради осъзнаване къде са частите на тялото му и какво може да прави с тях. Изкачването му помага да го запознае с посоките (като нагоре, надолу, наляво и надясно). Катеренето също насърчава решаването на проблеми и предсказването какво ще се случи. Например, детето може да се запита: „Къде следва да ми върви десният крак? Как ще сляза от върха? 

 

Игрите с топка са безценен съюзник на детето. Докато мисли как да държи, манипулира и хвърля или рита топка, то практикува двигателни координационни умения. И тъй като то разработва стратегии за това къде да хвърли топката или дали е време да изтича до следващата база, то работи върху критичното мислене и решаването на проблеми.

 

Участието в спорта не трябва да е изключително за организирани спортове и спортни клубове, въпреки че това често е начин за осигуряване на редовно участие, тъй като сте отговорни за другите, когато правите или не участвате. Организираните спортове често изискват някаква форма на свързани такси и изисквания за пътуване, както и определени часови ангажименти. Именно поради тези причини за някои хора и семейства може да бъде трудно да се ангажират. Други неорганизирани спортни опции за участие в може да са колоездене, туризъм, плуване или социални ангажименти, които могат да включват спортове като тенис или футбол.

 

И така да обобщим: 
Участието в спорт или редовна физическа активност осигурява както преки, така и косвени ползи. Някои от тези предимства включват разбиране и развитие на екипна работа, спортсменство, учене на положително управление на печалба и загуба, подобрена физическа сила и издръжливост, намален риск от сърдечносъдови заболявания, намален риск от затлъстяване, здравословен растеж на костите, мускулите, връзките и сухожилията, подобрена координация и баланс. Помага при саморегулиране на нивата на физическа активност. Възможност за социални умения с последователна група от връстници. Предоставя възможност за развитие на по-голямо самочувствие при хора, които споделят интереси. Спортните клубове са положителна среда и осигуряват усещане за общност.

 

Подвижните и спортните игри са форма за организиране живота на децата от предучилищна и училищна възраст. Заедно с това те активно се използват в учебно-възпитателната и терапевтична работа като метод, средство и форма на обучение и терапия. 

 

Същностната характеристика на подвижните и спортните игри е приоритетно съвместният им характер. При тях децата обикновено играят на групи или двойки, обединени от общи интереси. Така се разкрива възможност в процеса на игра те да встъпват в определени взаимоотношения с партньорите, наложени от характера на играта. Това е предпоставка за овладяването на социално значими умения и за формиране на ценни личностни качества, наред с това, че навън децата получават малко витамин Д от слънчевата светлина.