Децата боледуват по - често от възрастните по много причини - незряла имунна система, липса или лоши хигиенни навици, близък контакт в колективите и т.н. При срещата ни с инфекциозен причинител невинаги настъпва заболяване. Човешкият организъм разполага с редица механизми, чиято цел е да го предпазят от патогени - кожа и лигавици, като механична бариера, антитела в секрети(слюнка)и кръв, клетъчен имунитет.

 

Защитните сили на организма се влиаят от различни външни и вътрешни фактори. Вътрешните фактори са например - стрес, определящ нивата на стресови хормони(кортизол), хранителни вещества, водно - електролитен баланс, прием на лекарства и хранителни добавки. Външните фактори, това са атмосферните условия - температурани колбания, влага, вятър, замърсяване на въздуха,надморска височина.При неблагоприатни атмосферни условия и ниска устойчивост на организма спрямо външни фактори, детето е предразположено към заболяване(най-вече заболявания на дихателна система). Първичната профилактиката в детска възраст включва експозиционна и диспозирионна профилактика.

 • Експозиционната се състои в осигуряването на адекватни условия на външната среда, които да съответстват на нуждите на детето и да го предпазват от травми, злополуки, отравяния, възникване на заболявания и др.
 • Диспозионната профилактика цели повишаване на съпротивителните сили на организма.

Закаляването спада към диспозиционната профилактика.
Закаляването трябва да става внимателно, като се спазват основни правила:

 • Провежда се само, когато детето е здраво;
 • Винаги трябва да е съобразено със състоянието на детето, особено при наличие на подлежащи заболявания;
 • Натоварването с дразнителя трябва да става постепенно. Нарастването на силата му е от по - слаба към по - силна степен;
 • Провежда се ежедневно - при системно натоварване се затвърждават постигнатите резултати;
 • Закаляващите фактори се прилагат последователно, от най - слаб към най - силен дразнител. Въздухът е най - слаб дразнител, водата е по - силен, а най - силен е слънцето;
 • Следвайте индивидуалните нужди на детето, спрямо възраст, реактивност, сезон, здравословно състояние;

Закаляването включва общия закалителен режим и специални закалителни процедури.

Температура

Новородените имат несъвършенна термореугулация. Склонни са към лесно прегляване и охлаждане. Дръжте детето на темепратура съобразена с възрастта:

 • За доносено новородено 23-24 °C;
 • За недоносено 25-26 °C;
 • Кърамчета и деца над 1г. 20-22 °C;
 • По време на сън от 2 °C до 4 °C, по-ниско;
 • По време на бодъртване с температурни колебания около 3 °C;

При по-големите деца (над 1 година) се провеждат частични или цялостни въздушни бани. Въздухът е термичен дразнител, с температура 10-12 °C, по-ниска от тази на тялото. При температура на пода 21 - 22 °C, детето ходи босо.


През лятото при темепература навън 22 °C прозорците могат да останат отворени. При 25 °C закаляването става на шарена сянка.
Въздухът в помещенията трябва да е влажен, между 40 и 60% влажност.


Вятърът не се използва за закаляване! Трябва ежедневно да проветрявате и да поддържате помещенията добре венитилирани, но при проветряване детето се извежда от стаята. Новородени и кърмачета, не се извеждат навън във ветровито време.

Закаляване с вода

Към специалните закалителни процедури спадат обтриванията с вода: обтриването, обливането и газенето във водни източници.


При деца над 3 месеца може да се започне с частични обтривания - от коляното надолу. С постепенно намаляване темепературата на водата от 36 °C, с по 1  надолу, за интервали от 3-5 дни докато се достигне 26 °C.


Над 6 месеца може да се прилагат частични обливания, на краката под коленете. Отново се започва от 36 °C до достигане на 28 °C (до 1 година) и 26 °C (от 1 до 3 години). Цялостни обливания се прилагат на деца над 1,5 година.


За деца над 1,5 година може да се прилага газене във водни източници, с температура не по - ниска от 26 °C.

Слънцето като закаляващ фактор

Директното излагане на слънце не се препоръчва за деца до 3-годишна възраст!


Слънчевите лъчи имат термично и радиационно действие. Излагането на слънце също трябва да става постепенно с продължителност не повече от 30 минуни, при температури до 25 - 26 °C. Главата задължително трябва да бъде защитена с шапка (вече може да се открият такива с UPF фактор).