Контактът на децата с токсините в околната среда става особено опасен в комбинация с поведението им по време на оралната фаза на развитие, когато поставят всякакви предмети в устата и често си лапат пръстите. Нормално това поведение приключва около 3-4-годишна възраст.

 

Към първа част на материала: Влияние на токсините от околната среда върху децатаВ случаи на някакво когнитивно нарушение може да има и продължително отклонение в поведението и детето да не прави разлика между храна и други предмети и през училищна възраст.


Децата живеещи под прага на бедността са изложени на по-висок риск от отравяне, а тези обитаващи стара сгради е възможно да са изложени на по-високи количества олово.

 

Влияние на токсините от околната среда върху децата

Арсенът се асоциира с анемия, стомашно-чревни нарушения, загуба на тегло и невротоксичност. Доказано е негативното въздействие върху плода по време на феталното развитие.

 

Бисфенол А, фталати и фитоестрогени

Тези вещества се съдържат в пластмасата, поливинилхлоридните пломби. Както и в продуктите за лична грижа. Те могат да попадната в детето освен при поглъщане, също така и инхалаторно или трансдермално. При животните е доказано влиянието им върху ендокринните жлези, все още се проучва конкретния ефект върху човека.

 

Вещества забавящи горенето

Те доказано засягат ендокринната система и нормалния растеж и развитие при децата.

 

Формалехиди

Ниски количества могат да предизвикат обостряне на бронхиална астма, раздразнение на кожата, очите и гърлото.

 

Олово

Оловото представлява невротоксин, свързва се с изоставане в развитието, понижени когнитивни функции, дефицит на внимание, затруднено обучение, лаша изпълнителна функция. Освен това може да предизвика анемия и негативни ефекти върху костния растеж, бъбречната функция, имунна система и повишено кръвно налягане.

 

Живак

Има невротоксично въздействие, асоциира се с изоставане в развитието, поведенчески нарушения и обучителни затруднения.

 

Перфлуоруракил съдържащите вещества

Ефекта им установен при възрастни и животни. Водят до повишен холестерол и урея, както и по-висока честота на карцином на бъбреците и тестисите. Все още се проучва конкретния ефект върху децата.

 

Пестициди

Много пестициди, като органохлориди и органофосфатите са познати като невротоксини при децата.  Отровите за плъхове, могат да причинят кървене. Някои могат да предизвикат обостряне на астма и др.

 

Полихлориди и поликарбамиди, бифенил и диоксин;

Водят до ендокринни нарушения и системни ефекти при децата.
 

Референции:

1. Childhood Ingestions of Environmental Toxins: What Are the Risks?
Marissa Hauptman, MD, MPH and Alan D. Woolf, MD, MPH

2. Nelson Textbook of Pediatrics Elsevier eBook on VitalSource, 20th Edition
by Robert M. Kliegman, MD, Bonita F. Stanton, MD, Joseph St. Geme, MD and Nina F Schor, MD, PhD;