Темата за ваксините е много обширна и от решаващо значение за здравето и сигурносттаq освен на всеки от нас като индивид, също така на цялото ни общество.


Всички са чували по нещо за историята на създаването на ваксините, като най-често се споменават E.Jenner с първата ваксина срещу вариола и Lui Pasteur с противобясната ваксина. Истината е, че не само те, а всичкиq които работят в тази област са дали огромен тласък на човечеството. Благодарение на ваксините са ерадикирани (премахнати) някои тежки заболявания, а други са силно ограничени или протичат много по-леко.


За всяка отделна държава съществуват различни списъци със задължителни и допълнителни ваксини, в повечето страни те се припокриват. Някои по-екзотични дестинации налагат допълнителни имунизации, предвид климатичните условия и местната фауна.В световен мащаб циркулират различни мнения за или против имунизациите. Въпросът за безопасността на ваксините винаги е стоял на първо място. Зад всяка всяка ваксина, която се появява на пазара в Европа и САЩ, стоят множество регулаторни и изпълнителни органи.


Съмненията около безопасността на ваксините набират популярност след публикуването на едно клинично проучване в The Lancet (британско медицинско списание) през 1998 г. Според резултатите от проучването се констатира връзка между ваксината против морбили, паротит, рубеола (ММR) и аутизма.

Какво преставлява аутизмът?

Аутизмът е серизно нарушение в развитието, което засяга комуникационните способности на детето - общуване и отношение към околните. Не умеят да създават приятелства и да разбират чувствата на другите. До момента липсват установени конкретни причини за развитието на състоянието.


Изследователите проверяват теория, според която съществува връзка между някои вирусни инфекции и развитието на чревни възпалителни заболявания (като болестта на Крон), а последните допринасят за развитието на аутизъм.


Проучването е обхаванало много малка група – само 8 деца! В последствие е отхвърлено и изтеглено от списанието. След това множество обемни проучвания, сравняват честотата на заболяването сред ваксинираните с тази при деца, които не са получили ваксина и установяват, че честотата на аутизъм сред ваксинираните не е по-висока, от тази сред неваксинираните.


Най-обемното от тези проучвания е публикувано през март 2019 г- Annals of Internal Medicine. Обхваща шовече от половин милион деца за период от 10 години. Около 32 000 от тях не са ваксинирани с ММR. Приблизително 6500 са диагностицирани с аутизъм. Няма разлика в честотата на аутизъм  в двете групи.


Съществува и друго опасение относно безопасността на консервантите, които се добавят към ваксините.


Съставката, която буди често притеснения, е тимеросал (thimerosal) - широко разпространен консервант. Смята се, че е токсичен за нервната система и виновен за нарастващата честота на аутизъм сред децата.


През последните 25 години множество големи медицински институти изследват рисковете от употребата му и вскички единодушно заключват, че няма връзка между аутизма и употребата на тиомерсал. Независимо от това консервантът е отстранен от повечето ваксини за деца в САЩ.

 

Притесненията около безопасността на ваксините, въпреки обективните научни доказателства в полза на тяхната безопасност, периодично предизвикват отлив от имунизациите и създават риск за възникване на опасна епидемична обстановка.

 

Библиография:


Hvid A et al. 2019. Measles, mumps, rubella vaccination and autism: A nationwide cohort study. Annals of Internal Medicine. https://annals.org/aim/fullarticle/2727726/measles-mumps-rubella-vaccination-autism-nationwide-cohort-study[Accessed March 2019]

 

Spitzer WO. 2003. Measles, mumps, and rubella vaccination and autism. New England Journal of Medicine. 348:951-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12622119 [Accessed March 2019]


Uno Yet al. 2015. Early exposure to the combined measles-mumps-rubella vaccine and thimerosal-containing vaccines and risk for autism spectrum disorder. Vaccine. 33:2511-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25562790 [Accessed March 2019]


Wakefield A et al.1998. RETRACTED: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, nonspecific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet. 351:637-41. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673697110960/fulltext [Accessed March 2019]