Грипът или инфлуенца представлява остро респираторно заболяване, което се разпространява по въздушно-капков път. През зимните месеци настъпват епидемии, особено сред децата в затворени колективи - детски градини, ясли, училища. Усложнения на инфекцията са разнообразни, като най-често засягат дихателната система.

 

Грипна пневмония


Обикновено в иначе здрави деца без подлежащо хронично заболяване, грипът причинява инфекция на горните дихателни пътища, която отшумява за 1-2 седмици. Въпреки това често заболяването може да се усложни с развитие на пневмония. Това се случва при 5-38% от инфектираните с грип А вирус, както и при 10% от инфектираните с грип B вирус. Причината може да бъде вирусна, бактериална или смесена:

 • Първичната вирусна пневмония се развива много бързо, а усложненията са сериозни. При нея 2-3 дена след първоначалните симптоми настъпва влошаване в общото състояние, температурата се задържа висока (обикновено над 40 оС), появява се кашлица, диспнея, болка в гърдите, цианоза. Рентгенографията на бял дроб показва картината на остър респираторен дистрес синдром, който е с лоша прогноза. Това усложнение се среща сравнително рядко, главно при имунокомпрометирани пациенти и такива с подлежащо хронично заболяване.
 • Смесена вирусна и бактериална пневмония. Тя се среща много по-често от първичната вирусна пневмония. Развива се във възстановителния стадий, когато симптомите на грипа са започнали да отшумяват. На фона на подобрението настъпва отново влошаване в общото състояние на детето. Появява се кашлица, затруднено и учестено дишане, повишена температура, отпадналост, отказ от храна. Най-честите бактериални причинители са Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae, по-рядко се доказва Haemophilus influenzae.

В редица клинични проучвания е установено, че грипната инфекция засилва патогенните свойства на бактериите, потискайки имунната система на организма. Поради тази причина комбинираната вирусна и бактериална пневмония протича по-тежко. Лечението е антибиотично, като в началото се започва емпирична терапия срещу предполагаемия бактериален причинител. При изолиране на инфекциозния агент и в зависимост от антибиограмата терапията може да се промени. Това се случва, ако бактериите са резистентни на прилагания до момента антибиотик.

 

 • Бактериалната пневмония, развиваща се като усложнение на грипната инфекция, има различна клинична картина. Тя отново настъпва в реконвалесцентния стадий, когато състоянието на детето е започнало да се подобрява. След краткия светъл период отново започва кашлица, затруднено дишане, температурата се повишава, може да има и болки в гърдите, отпадналост, намален апетит. Диференциалната диагноза със смесената пневмония се поставя чрез рентгенография на бял дроб, която разкрива пневмонични огнища, обикновено едностранно. Лечението отново е антибиотично.
NEWS_MORE_BOX

 

 

Други усложнения от страна на дихателната система включват:

 • Обостряне на астма. Наблюдава се при ¾ от децата с бронхиална астма, които са инфектирани с грипен вирус.
 • Влошаване на дихателния статус при деца с муковисцидоза.
 • Развитие на остър бронхит – наблюдава се като усложнение при 30% от децата.
 • Круп-синдром (лаеща кашлица, дрезгав глас и шумно дишане) се наблюдават при 5-15% от децата с грип.
 • По-рядко настъпват белодробен абсцес и емпием, при по-тежко протичащите случаи.

 

Какви други усложнения могат да се наблюдават?

 • Миозит („възпаление на мускулите”). Асоциира се по-често с инфлуенца В вирусна инфекция, като може да настъпи рабдомиолиза с развитие на остра бъбречна недостатъчност.
 • Сърдечни усложнения. Миокардитът е описан като усложнение на инфекция с грип А и В вирус. Той протича обикновено асимптомно. Перикардитът е друго, рядко наблюдавано усложение на грипната инфекция. При него се развива перикарден излив, който ако не е много голям не предизвиква оплаквания и се открива случайно.
 • Усложнения от страна на централната нервна система настъпват рядко. Те обаче са разнообразни, като включват нарушения в раязлична степен на съзнанието, психози, развитие на енцефалопатия. Възстановяването обикновено е пълно, без да се наблюдава остатъчен неврологичен дефицит.
 • Фебрилен гърч. Настъпва на фона на повишена телесна температура, като са застрашени децата от 6 месечна до 6 годишна възраст. Обикновено простите фебрилни гърчове са с доброкачествен характер, като децата излизат спонтанно от тях, а усложнения не се наблюдават.