Антибиотик-асоциирана диария

Антибиотик-асоциираната диария е сериозен проблем, протичащ с появата на тежка диария с примеси на кръв и слуз, в комбинация с изразен токсо-инфекциозен и горен диспептичен синдром. При нормални условия преобладават млечнокисели бактерии, които участват в процесите на храносмилане, образуване и усвояване на някои витамини, късоверижни мастни киселини, вроден имунитет на епитела, механично пречат на закрепването на патогенни бактерии и създават устойчивост спрямо тях. При тежка дисбактериоза настъпва свръхрастеж на патогенни бактерии (Clostridium defficilae), нарушена резорбция на късоверижни мастни киселини, което води до възпалителни процеси в стомашно-чревния тракт. От микробиология се изолират патогенни причинители. При нужда може да се проведат ендоскопски изследвания. Лечението е антибиотично.

Токсичен нефрит


Най-често се наблюдава в хода на лечение с аминогликозиди, но е възможен и при употребата на бета-лактами, амфотерицин В, хинолони, рифампицин, сулфонамиди, ванкомицин. Протичането може да бъде с клиника на остър интестициален нефрит или остра тубулна некроза, като невинаги настъпва пълно възстановяване на бъбречната функция. Проявите са както системни (ообриви, фебрилитет, болки в ставите), така и свързани с нарушения във функцията на бъбреците, съответно проксималните тубулни каналчета (глюкозурия, аминоацидурия, бикарбонатурия, фосфатурия, проксимална ренална тубулна ацидоза), левкоцидурия, протеинурия, олигоурия до остра бъбречна недостатъчност. Лечението зависи от тежестта на състоянието, може да налага хемодиализа и бъбречна трансплантация.

Токсичен хепатит

Лекарствено провокираните чернодробни увреждания при деца, възлизат на около 20% от всички остри чернодробни увреждния за тази възраст. Състоянието се среща по-рядко в сравнение с възрастните индивиди, като при децата най-често причината е употребата на еротромицин, изониазид, оксипеницилини, уреидопеницилини, тетрациклини. Хепатотоксичността се диагностицира при изключване на друго чернодробно заболяване и може да имитира много състояния. Ранните прояви са неспецифични с отпадналост, повишена температура и появата на обриви. При хистологично изследване не се установяват специфични промени. Лечението е симптоматично, прилагат се хепатопротектори, аминокиселини, при много тежко протичане се налага чернодробна транплантация.

Токсичен пневмонит

Състоянието е много рядко за детската възраст и се причинява от прием на амфотерицин В, цефтрадин. Протича с разнообразни прояви от страна на дихателна система, възможно е развитие на бронхообструктивен синдром, белодробен васкулит, интерстициален пневмонит, плеврит, медиастинит, белодробен оток. Задължително е изключването на друго подлежащо белодробно заболяване и наличието на достатъчно дълго приложен токсичен медикамент. Лечението е симптоматично.


Възможно е да се наблюдават изолирани отклонения в кръвната картина по време на антибиотична терапия, най-често асоциирани с бета-лактамни антибиотици.


Приложението на антибиотиците следва да бъде само по лекарско предписание. В България 80% от антибииотиците се приемат в домашни условия, а едва 20% при болнично лечение. Според данни на Министерството на здравеопазването, две трети от нарушенията при проверките на Изпълнителната агенция по лекарства в аптеките са за даване на лекарста с рецепта, без пациента да имал налична такава. Терапевтичната роля на антибиотиците в съвременната медицина е безспорна, но строгият контрол при употребата се налага както поради силно нарастващата бактериална резистентност, така и за да се ограничат максимално нежеланите ефекти при ненужно приложение.
 

Референции:

1. Информация за антибиотиците, какво представляват и как действат https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/zdravosloven-nachin-na-zhivot/zarazni-zabolyavaniya/informaciya-za-antibioticite/
2. Drug-induced urticaria: causes and clinical courses Ni-on Rutnin 1, Kanokvalai Kulthanan, Papapit Tuchinda, Kowit Jongjarearnprasert
3. Drug-Induced Anaphylaxis: An Update on Epidemiology and Risk Factors Subject Area:  Immunology and Allergy Frederico S. Regateiro; Maria Luís Marques; Eva Rebelo Gomes
4. Drug-Induced Liver Injury in Children: Clinical Observations, Animal Models, and Regulatory Status Qiang Shi 1, Xi Yang 1, James J Greenhaw 1, Alec Thomas Salminen 2, Gary M Russotti 3, William F Salminen 4
5. Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията, ред. Проф.Т.Шмилев, изд. Лакс бук