Фондация “Екзема” организира поредното „Училище за родители” на деца с атопичен дерматит. В рамките на  около 2 часа ще бъдат дадени основни насоки за справяне с болестта, следвайки принципите на терапевтичното обучение на пациетите. 
Сесията ще се води от следните дерматолози:
 
 • Проф. Николай Цанков
 • Доц. Жана Казанджиева
 • Д-р Здравка Демерджиева
 • Д-р Развигор Дърленски
 • Д-р Петьо Брезоев
 
Терапевтичното обучение на пациентите е предназначено за създане умения за самостоятелно справяне или адаптиране на терапията към тяхното хронично заболяване, чрез непрекъснато подобряване на уменията. Основна цел при лечението на хроничните заболявания е както осигуряване на адекватно лечение, така и подобряване на качеството на живот на пациента. 
 
В резултат на тези срещи, пациентът трябва да бъде в състояние да се справи с ежедневните предизвикателства на заболяването. Да познава заболяването, влошаванията и вероятните причини. Да знае терапевтичните схеми и начина на приложение на отделните медикаменти и допълващи лечението средства. Информацията, която се подава на тези срещи, е насочена само към практичните ежедневни нужди на пациента, без излишна теория. Информацията eнасочена към очакванията на пациент. 
 
Същинското обучение се състои от няколко информационни блока, със задължително включени теми, които могат да бъдат разделени от интерактивни дискусии. 
 
 • Първи информационен блок – определя как да се грижим за кожата си в ежеднението
 • Втори информационен блок – медицинска информация за заболяването. Елементарна теория и терминология.
 • Трети информационен блок – информация за ползваните медикаменти, допълващи продукти, физиотерапевтични методи и др.
 • Четвърти информационен блок – влошаващи фактори и адаптация на грижата за кожата за профилактика на обострянията.
 
Поредните 2  срещи ще се проведат  на:
 • 21 ноември  2013 г от 17 ч. в конферентната зала на Сентрал Парк Хотел София. Адрес: София бул. „Витоша”106;
 • 5 декември 2013 от 17 ч в конферентната зала на Даунтаун Хотел София. Адрес: София бул. "Васил Левски" 27.
 
Поради ограничения брой места, моля да заявите желанието си на 
телефон: 02 803 43 00 ( всеки делничен ден от 10 до 17 часа).