Цикличното повръщане представлява функционално заболяване на храносмилателната система, което до момента няма точно обяснение. То е описано за първи път още през 1882 г., като се счита, че към началото на века се е срещало при около 1,9% от децата в училищна възраст.

 

Последните диагностични критерии (Rome III) включват два или повече периода на интензивно гадене или повръщане в продължение на няколко дни, разделени от междупристъпни периоди с продължителност седмици до месеци, по време на които детето се чувства добре и няма оплаквания.


 

Епизодите на повръщане са еднотипни, което означава, че винаги продължителността, тежестта, честотата и съпътстващите оплаквания са едни и същи. Фазите са три: продромална (промяна в настроението, аура, коремна болка, гадене, главоболие, замайване и други), фаза на повръщане, светъл период. В около 40-80% от случаите могат да се открият провокиращи фактори, които довеждат до отключване на епизодите на повръщане. Те могат да бъдат в резултат от негативни или позитивни емоции, стрес, инфекции, преумора, преяждане, прием на определени храни (шоколад, сирене и други), менструация, промяна във времето и други.

 

Повръщането обикновено започва по едно и също време през деня – най-често сутрин или вечер. Епизодите могат да са от 4 до 12 годишно, като продължават между 2 часа и 10 дни. В първия час на „пристъпа” се наблюдава интензивно повръщане – обикновено над 4 пъти.

 

Съпътстващите оплаквания могат да включват коремни болки, леко повишена температура, диспептични изхождания, фотофобия, тахикардия, хипертония и други. Често е налице и левкоцитоза от пълната кръвна картина.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Цикличното повръщане е самоограничаващо се заболяване. Често децата се възстановяват бързо след последното повръщане. В някои случаи обаче могат да възникнат усложнения, най-честото от които (в около 50% от случаите) е дехидратацията. Тогава може да се наложи хоспитализиране на детето и провеждане на интравенозна рехидратация. Установено е, че децата, диагностицирани със заболяването, имат поне 20 пропуснати дни от училище.

 

Заболването се разпознава трудно, главно поради липсата на определен лабораторен тест, както и на липсата на патологичен субстрат от образните изследвания – рнтгенография и ендоскопия. Поради тази причина цикличното повръщане остава диагноза на изключването с все още неизяснена етилогия и патогенеза.

 

Диференциалната диагноза е много широка, като е необходим задълбочен диагностичен подход, за да не се пропусне по-сериозно подлежащо заболяване. Много често цикличното повръщане се асоциира с други заболявания, най-често от които е мигрената – в 11 до 21% от случаите. Много често (до около 80% от случаите) се открива и фамилна обремененост за мигрена. Могат да са налице още синдром на дразнимото черво, епилепсия, тревожно разстройство, депресия и други.

 

Какво е лечението при циклично повръщане?

 

По време на пристъпа то е изцяло поддържащо. Счита се, че причината за повръщането е в мозъка, а не в гастроинтестиналния тракт, така че сънят осигурява най-сигурното облекчение на симптомите. Препоръчва се осигуряване на щадяща среда – тъмна, тиха стая, в която детето да почива. Медикаментозното лечение също може да помогне, като е необходимо да се подходи индивидуално.

 

Може да се наложи провеждане на парентерална рехидратация с водно-солеви разтвори, за да се избегне рискът от обезводняване и да се подобри общото състояние на детето. При разпознаване на тригериращите фактори, те трябва да се избягват. Не на последно място е ролята на семейството и семейната среда, която трябва да е подкрепяща и разбираща. При нужда може да се потърси помощ от квалифициран психолог.