Какво представлява трахеоезофагеалната фистула?

Тя представлява абнормна комуникация в една или повече точки между хранопровода и трахеята. При нормални условия трахеята се разполага пред хранопровода без между тях да има връзка. Трахеоезофагеалната фистула е вроден дефект, който настъпва още по време на вътреутробното развитие на плода. Ако бебето с такава комуникация преглътне храна, е възможно тя да попадне в белите му дробове, предизвиквайки задавяне, възпалителен процес и други.

 


Обикновено трахеоезофагеалната фистула се проявява в комбинация с друг вроден дефект – атрезия (недоразвиване) на хранопровода. При нормални обстоятелства хранопроводът свързва устната кухина и стомаха без прекъсване. Когато е налице езофагеална атрезия, хранопроводът има две части, които нямат връзка помежду си – едната започва от устаната кухина и завършва сляпо, а другата започва сляпо и завършва в стомаха. Обикновено едната от двете части (най-често горната) се свързва посредством фистула с трахеята, формирайки абнормна трахеоезофагеална комуникация.

 

Защо настъпва този вроден дефект у децата?

По време на вътреутробното развитие последователно се диференцират различните органи и системи на плода. Трахеята и хранопроводът водят началото си от една обща тръба, като впоследствие (около 4-8 гестационна седмица) се разделят, за да образуват два отделни органа с различни функции. Нарушенията в този процес водят до формиране на различни малформации и комуникации между двата органа.

 

Какви са симптомите на трахеоезофагеалната фистула?

Оплакванията, свързани с абнормна комуникация между трахеята и хранопровода, се проявяват много рано след раждането и обикновено състоянието се разпознава още в първите часове. Симптомите включват:

  • Хиперсаливация – повишено отделяне на слюнка;
  • Кашлица или задавяне по време на хранене;
  • Повръщане;
  • Цианозиране (посиняване) по време на хранене;
  • Затруднено дишане и развитие на дихателна недостатъчност;
  • Подуване на корема.

 

Често състоянието се съпровожда с други вродени малформации, които засягат различни органи и системи – бъбреци, сърце, опорно-двигателна система и други.

 

Кои изследвания трябва да се проведат за доказване на състоянието?

След раждането при аспирация на горните дихателни пътища сондата не може да достигне стомаха, а се връща обратно в устната кухина. При съмнение за трахеоезофагеална фистула може да се предприеме образно изследване на стомаха и хранопровода с или без контраст. Така се установява анатомията на дефекта и се преценява по-нататъшното поведение.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Какво е лечението?

То е оперативно. По време на интервенцията се възстановява комуникацията между двете части на хранопровода и се прекъсва връзката му с трахеята.

 

Каква е прогнозата?

При някои от децата с трахеоезофагеална фистула се наблюдават дългосрочни проблеми. В някои случаи са налице мотилитетни проблеми, свързани с придвижването на храната през хранопровода. При други в резултат от хирургичната интервенция настъпва стеснение на хранопровода. В тези случаи могат да се приложат различни инвазивни процедури, така че да се дилатира стесненият езофаг.

 

Около половината от децата с трахеоезофагеална фистула имат в бъдеще гастроезофагеален рефлукс или гастроезофагеална рефлуксна болест. При това състояние храната, примесена с кисело съдържимо, се връща нагоре към хранопровода. Така могат да настъпят изменения в лигавицата му с метаплазия на епитела. Оплакванията включват парене и болка зад гръдната кост, често оригване, регургитации и други. Лечението включва промяна в хранителния режим, предписване на медикаментозни средства, позиционен режим и други.