Прегряването и топлинния удар (като най-сериозно състояние) са изключително опасни за кърмачета и деца.

Именно те са една от най-застрашените възрастови групи, поради незрелите терморегулаторни механизми и липсата на адаптация към екстремно високи темеператури.

 


Към първа част - Прегряване и топлинен удар - защо децата са от най-уязвимите

 

Какви са симптомите на топлинен удар?

 • Температура, повишава се до стойности дори над 41 °C.
 • Тахикардия (увеличена сърдечна честота), при новородени стойности на 180/мин, а при кърмачета над 160/мин.
 • Хипотония – с  отслабени периферни пулсации, ниски стойности на артериално налягане, като трябва да се има предвид, че децата имат изключително големи компенсаторни възможности. Измерването на ниски стойности на артериално налягане означава, че процесът е с по-голяма давност и детето декомпенсира. 
 • Неврологична симптоматика – проявите могат да варират от раздарзнителност и нарушена контактност до кома; делир; гърчове – генерализирани (засягат цялото тяло), парциални (само тделен крайник или страна); халюцинации; нарушения в походка, говора, тремор и др. 
 • Сърдечносъдови нарушения – нарушена сърдечна функция, първоначално настъпилите промени(хипотония, в резултат на дехидратация и вазодилатация, преразпределение на кръв към периферната циркулация) водят до намален ударен обем, съответно синусова тахикардия. Състоянието може да доведе до сърдечна недостатъчност и миокардна дисфункция. 
 • Дихателна система – тахипнея, хипервентилация; При настъпване на усложенения (ателектаза, белодробен оток и др.); хипоксия, цианоза
 • Храносмилателна система – хеморагии, инфаркт на червата;
 • Чернодробни нарушения – от отклонения в лабораторни показатели до синдром на дисеминирана интравална коагулация (ДИК с-м);
 • Опорно-двигателна система – крампи, рабдомиолиза; 
 • Отделителна система – остра бъбречна недостатъчност (преренална, в рамките на тежката хиповолемия, ниския минутен обем и рабдомиолизата)

Състоянието задължително изисква интензивно болнично лечение, провеждането на редица лабораторни и образни изследвания, като е необходима цялостна оценка на функцията на всички органи и системи.


Топлинния удар е спешно състояние!

 

Как се лекува?

 • Веднага е нобходимо да се вземат мерки за понижаване на телесната температура – студени компреси наложени по цялото тяло. Има спорни теории за приложението на студени интрвенозни разтвори – от една страна бързо осигуряват желаното охлаждане, но от друга предизвикват изключителен дискомфорт при будни пациенти и водят изразена вазоконстрикция и компрометират отдаването на топлина чрез кондукция. 
 • Напълно противопоказано е приложението на антипиретици! Нямат място при лечението на пациенти с топлинен удар, тъй като тяхната роля е да прекратят ефекта на пирогените, които се отделят при възпаление, върху хипоталамуса. При отсъствието на инфекция и претоварен хипоталамус, при прегряване, не се очаква да имат ефект! В тази ситуация, те са по-скоро вредни в рамките на полиорганната (чернодробна, ренална) недостатъчност и могат да екзацербират кървенето. 
 • Необходимо е пациентът да се седира и обезболи. При гърчове се прилагат противогърчови средства. 
 • Парентерална рехидратация – осъществява се съобразно индивидуалните показатели и в зависимост от подлежашите заболявания и състояние. Не се препоръчва агресивна парентерална рехидратация, поради опасността от мозъчен оток. Обикновено охлаждането има много добър ефект, като коригира хипотонията само чрез централно преразпределение на кръвта. При необходимост от агресивна флуидотерапия е нобходим централен венозен достъп.
 • Коригират се метаболитни и електролитни отклонения.
 • Лечението на рабдомиолиза включва инфузия на по-големи обеми течности, манитол и алкализация на урината.
 • Острото бъбречно увреждане  първоначално се третира с вливания, диуретици и корекиция на кръвно-газовите и електролитни отклонения. При нужда се провежда хемодиализа.
 • Чернодробните нарушения е необходимо да бъдат купирани съответно, с корекция на хипогликемията, разпознаване и лечение на ДИК с-м.(тромбоцитна маса, ПЗП, кръвопреливане).
 • Белодробния оток – може да бъде както ятрогенен, така и в резултат на бъбречна и/или сърдечна недостатъчност. Възможни са редица усложнения, необходимо е осигуряване на проходими дихателни пътища, кислород и готовност за апаратна вентилация.