Децата могат да отключат алергия на всяка възраст. Колкото по-бързо бъде уточненo състоянието и причините, толкова по-бързо ще се приложи правилното лечение, което да намали симптомите и подобри качеството на живот.

 

Какви могат да бъдат симптомите на алергия?


Понякога признаците на алергия остават неразпознати или поради непостоянния си характер, биват пренебрегвани. Това забавя посещението при лекар и прилагането на съответните мерки.


Алергията може да се прояви с:

Алергиите могат да бъдат провокирани от най-различни неща, т.нар дразнители или иританти. Всеки човек има индивидулна чувствителност и е възможно да се наблюдават реакции, както към дразнители от външната среда така и към такива удома.


В случай че забележите някои от гореописаните симптоми, организирайте планов преглед при личният лекар. Той ще оцени състоянието на детето и ще отдиференцира евентуална подлежаща инфекция или друго състояние, различно от алергия. При съмнение за алергия, се преминава към съответните тестове и лечение.


Алергиите са заболяване на съвременния човек и се срещат със все по-голяма честота сред децата. Те влияят негативно върху елементарни ежедневни дейности могат да нарушат съня на детето, храненето, често са причина за отсъствие от училище и оказват негативен ефект върху цялостното здравословно състояние на детето и самочувствие.


За да се установи връзка на конкретна храна, лекарствено средство и други, с реакция от страна на детето, обичайно се налага тестване за алергия. Изследванията могат да се проведат на всяка възраст, с изключение на кожните тестове за алергия - не се прилагат при кърмачета под 6-месечна възраст! Трябва да се има предвид, че някои тестове са неточни при кърмачета и малки деца.

Какви видове тестове има?

Тестовете за алергия могат да бъдат множество видове:

  • Кожни алергични тестове, те включват скарификационна проба, прик тестове, пач тестове и интрадермалните проби. При всички тези тестове се отчита локалната кожна реакция в резултат на контакт с предполагаем алерген. Те имат различна чувствителност и точност, провеждат се изцяло по лекарска преценка.
  • Кръвни тестове за алергия – при тях се изследва кръв от детето, в зависимост от технологията в минимални количества, което позволява взимане на капилярна кръв, единствено чрез убождане на пръст. Изследването цели установяване на циркулиращи антитела, в изследваната проба. Може да се оцени нивото на общо циркулиращо IgE (имуноглобулините от клас IgE, нормално са в ниски стойноти за организма, имат отношение към медииране на възпалителната реакция, като активират мастоцити и базофили), както и на специфични IgE.
  • Елиминационна диета и провокационна проба. При децата особено често се прилага т.нар. елиминационна диета – изцяло се изключва конкретен хранителен продукт от диетата на детето и се проследява състоянието и интензитета на оплакванията. Например при подозрение за алергия към белтъка на кравето мляко, свързана с атопичен дерматит или стомашно – чревни оплаквания, от диетата на кърмачето се изключва конкретно белтъкът на кравето мляко. Това е постижимо, с прилагането на съвременни млечни фомули – пълен белтъчен хидролизат, т.е. млекаq в които казеинът (белтъчна съставка на кравето мляко) е разградена, усвоява се и не предизвиква реакция отстрана на организма. След прилагането на елиминационнта диета се проследява състоянието на детето. Възможно е първоначално да се наблюдава период от около 2 седмици с влошаване, последвано от трайно подобрение.