Бременността продължава 280 дни, считано от първия ден на последната редовна менструация. Едва 4% от децата обаче се раждат на термин, а 70% - в рамките на 10 дни преди или след вероятния термин на раждане.

 

Според Световната здравна организация (СЗО) за преждевременно раждане се говори, ако то е настъпило преди 37 гестационна седмица. Преждевременно родените са незрели, тъй като времето за интраутеринно развитие при тях е скъсено. Неонаталният период (дните непосредствено след раждането) е усложнен и протича с различни медицински проблеми.


 

Какви са степените на недоносеност?

 

 1. Степен - с рождено тегло 2499 - 2000 г;
 2. Степен - тегло 1999 - 1500 г;
 3. Степен - тегло 1499-1000 г;
 4. Степен - тегло под 999 г.

 

Друга класификация разделя недоносените на три групи: с ниско телесно тегло (под 2500 г), с много ниско телесно тегло (под 1500 г) и екстремно ниско телесно тегло (под 1000 г).

 

Как изглежда недоносеното бебе?

 

 • Малки размери на тялото с непропорционално голяма глава.
 • Изстрени черти, дължащи се главно на по-малкото количество мастни запаси в сравнение с доносените деца.
 • Нежни косми (лануго), които покриват голяма част от тялото.
 • Ниска и неустойчива телесна температура, особено непосредствено след раждането. Тя се дължи отново на по-ниското мастно съдържание.
 • Дихателна недостатъчност, респираторен дистрес синдром. Дължи се на недобре развитата респираторна система, главно поради недостатъчната продукция на сърфактант.
 • Липса на някои рефлекси, като например на гълтане, сукане, което създава трудности при храненето.

 

Кои са факторите, свързани с преждевременното раждане?

 

Съществуват многобройни причини, които могат да доведат до раждане на дете преди настъпване на вероятния термин:

 • Жени, които преди това са имали едно или повече преждевременни раждания.
 • Многоплодна бременност – проучване показва, че в 50% от случаите деца, родени от дву- или триплодна бременност са с различна степен на недоносеност.
 • Бременност чрез методите на асистираната репродукция.
 • Жени, които имат аномалии в репродуктивната система. Пример за такова състояние е цервикалната недостатъчност.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Съществуват някои медицински състояния, които настъпват по време на бремеността и повишават риска от раждане преди термин. Такива са:

 • Инфекции на пикочните пътища;
 • Полово предавани болести;
 • Вагинални инфекции, като бактериална вагиноза и трихомоназа;
 • Високо артериално налягане;
 • Вагинално кървене;
 • Аномалии на самия плод;
 • Наднормено или поднормено тегло преди настъпване на бременността;
 • Кратък период между две бременности (по-малко от 6 месеца);
 • Плацента превия – състояние, при което плацентата се разполага в долната част на матката и обхваща в различна степен вътрешния отвор на цервикалния канал;
 • Диабет или гестационен диабет;
 • Коагулационни нарушения на кръвта.

 

Други рискови фактори, свързани с преждевременно раждане са:

 1. Етническа принадлежност. Преждевременните раждания се случват по-често при определени етнически групи. Така например в САЩ съществува 50% по-голям риск за раждане на дете преди настъпване на термин при бременни от афроамерикански произход.
 2. Възраст на майката. Както възрастта под 18 години, така и тази над 35 години са рискови за раждане на недоносено дете.
 3. Някои фактори на средата или на начина на живот на майката също оказват влияние върху продължителността на бременността: липса на проследяване на бременността, тютюнопушене, употреба на алкохол, прием на някои медикаменти и наркотични вещества, домашно насилие (в това число физическо, психическо, сексуално), липса на социална подкрепа, стрес, дълги работни смени, изискващи продължително време стоене прав, експозиция на токсини.

Очаквайте в поредицата повече за краткосрочните и дългосрочни усложнения при недоносеното и как да се грижим за него...