Бактерии и гъбички, които се намират в селското стопанство, могат да спомогнат за разработването на ваксина за лечение на астма, според ново проучване.


Учените идентифицират няколко типа бактерии и гъбички, които намаляват риска от развитие на астма при деца, и по-специално при тези, които живеят на село.


Редица проучвания показват, че при децата, които растат в селско-стопански условия, рискът от развитие на астма е значително по-малък. Резултатите от новото изследване сочат, че причината най-вероятно се дължи на факта, че подрастващите в селските райони, са подложени на контакт с по-широк спектър от микроби, отколкото децата, които живеят извън земеделски стопанства, казва ръководителят на проучването д-р Маркус Еге от университета в Мюнхен, Германия. Според него, имунната система на децата е по-изнежена и слаба, ако живеят в твърде хигиенични условия.Екипът стигат до извода, че деца, изложени на разнообразие от бактерии и гъбички, е по-малко вероятно да страдат от астма. „Възможно е определена комбинация от микробен вид да стимулира по някакъв начин имунната система и така да я защитава от изпадане на състояние, което води до развитие на астма.“, допълва д-р Еге.


Изследването е публикувано в сп. New England Journal of Medicine.