От тази седмица можете да задавате въпроси, свързани с кардиологични проблеми при децата, на детските кардиолози от Националната кардиологична болница. Това може да става чрез форума на Puls.bg, в секция „Кардиологични проблеми при децата”.

На въпросите във форума ще отговарят най-добрите специалисти по детска кардиология в България от Клиниката по детски болести и детска кардиология на Националната кардиологична болница:

 

 • доц. Маргарита Цонзарова, началник на Клиниката по детски болести и детска кардиология;
 • доц. Анна Кънева – Ненчева, началник на Отделението по детска кардиология;
 • доц. Александра Лачева, началник на Отделението за следоперативно интензивно лечение и реанимация и
 • доц. Майя Павлова, главен асистент в Клиниката по детски болести и детска кардиология и завеждащ консултативния кабинет по детска кардиология в болницата.


Съвместната инициативата е част от кампанията на Националната кардиологична болница за честване на нейния 50-годишен юбилей. Един от приоритетите на развитие през годините за Националната кардиологична болница е детската кардиология. В болницата се намира единствената в страната Клиника по детски болести и детска кардиология, в която се осъществява цялостна диагностика и лечение, включително и чрез интервентни процедури на деца (от 0 до 18 г.) с вродени и придобити сърдечни заболявания, ритъмни и проводни нарушения на сърцето. Клиниката работи в тясно сътрудничество с единственото в България Отделение по детска сърдечна хирургия, което се намира също в Нациолната кардиологична болница.

В Клиниката по детски болести и детска кардиология се лекуват и деца с тежки заболявания на дихателната система. Секторът за интензивно лечение към Клиниката е единствен в София, в който безотказно се приемат деца включително новородени и недоносени с дихателна недостатъчност, които се нуждаят от интензивно лечение и дълготрайна апаратна вентилация. Секторът осигурява лечението на 90% от децата в София и немалък брой деца от страната.

В Клиниката по детска кардиология и детски болести работят и най-добрите специалисти в страната по фетална ехокардиография - високоспециализирано ултразвуково изследване на сърцето на плода в 20 гестационна седмица с цел изключване или диагностициране на вродени сърдечни аномалии.

Всички звена на Клиниката изпълняват функциите на спешно звено и приемат пациенти от столицата и страната по всяко време на денонощието. Всяко дете със съмнение за сърдечносъдово заболяване може да бъде насочено за консултация в Националната кардиологична болница от личния лекар, като лечението на децата в болницата е напълно безплатно.

Освен с лечението на кардиологични проблеми при децата, Клиниката по детска кардиология и детски болести е звено за обучение на нови специалисти по детска кардиология от цялата страна.  

Повече информация за медицинските специалисти, които ще съветват родителите във форума на Puls.bg:

Доц. д-р Маргарита Цонзарова


 • Началник на Клиниката по детски болести и детска кардиология в Националната кардиологична болница;
 • Национален консултант по детска кардиология;
 • Консултант към НЗОК и БЛС;
 • Като заместник-председател на НУС към НКБ изготвя програми за обучение на специализанти по детска кардиология и студентско обучение; организира и ръководи Училище по детска кардиология за специалисти от цялата страна;
 • Специалности: Детски болести и детска кардиология;
 • Притежава квалификация в областта на инвазивна диагностика и интервенционална кардиология;   
 • Въвежда плаващия катетър в детската възраст;
 • Участва във въвеждането на интервенционалните процедури при деца с вродени сърдечни малформации.


Доц. д-р Анна Кънева - Ненчева

 • Началник на Отделението по детска кардиология в Националната кардиологична болница;
 • Специалности: Детски болести и детска кардиология;
 • Специализирала е в Гърция, Израел, САЩ, Италия и Германия;
 • Притежава квалификации в областта на инвазивната диагностика и интервенционално лечение на вродените сърдечни малформации (ВСМ), ехокардиографията и феталната ехокардиография;
 • Въвежда транскатетърно затваряне на междупредсърден дефект и на персистиращ артериален канал;
 • Има професионален опит в ритъмно-проводните нарушения в детската възраст.


Доц. д-р Александра Лачева

 • Началник на Отделение за следоперативно интензивно лечение и реанимация към Клиниката по детски болести и детска кардиология на Националната кардиологична болница;
 • Специалности: детски болести и детска ревматология;
 • Професионален опит в сферата на Детската кардиология; спешна кардиология и следоперативното лечение на деца с вродени сърдечни малформации.


Доц. д-р Майя Павлова

 • Главен асистент в Клиниката по детски болести и детска кардиология към Национална кардиологична болница;
 • Завеждащ републиканския консултативен кабинет по детска кардиология;
 • С професионален опит в сферата на детската кардиология, неинвазивната диагностика и фетална морфология.