Ендоскопските изследвания са минимално инвазивни процедури, при които с помощта на едноскоп, се оглеждат директно вътрешни кухинни органи в тялото.

Ендоскопът представлява дълга и тънка тръба с източник на светлина.

 


Съвременните ендоскопи са флексибилни, но при определени показания може да се наложи и употребата на ригиден ендоскоп (особено при бронхоскопия). Изследването позволява реален оглед на структури с визуализация на монитор.

 

Процедурата може да бъде както с диагностична, така и с терапевтична цел. С помощта на едноскоп могат да се огледат различни части от тялото, например при стомашно-чревен тракт – езофагогастроскопия, колоноскопия, жлъчни пътища, проктоскопия; дихателна система – риноскопия, гарингоскопия, бронхоскопия; изследване на синуси - отоскопия и пр.

 

При децата спешната ендоскопия се налага най-често в случаи на поглъщане или аспирация на чуждо тяло, както и при данни за неуточнено кървене от стомашно-чревен тракт или поглъщане на токсични вещества.

 

Най-често се прилагат езофагогастроскопия, колоноскопия и бронхоскопията.

 

Преди процедурата при децата се обръща специално внимание и оценка на дихателна система и проходимостта особено на горни дихателни пътища. Преди бронхо- или гастроскопия се оглежда устна кухина за наличие на клатещи се зъби. Увеличениете тонзили могат да доведат до затруднения с дишането, обструктивна сънна апнея при седиране. Лабораторните изследвания включват оценка на чернодробната функция и по преценка коагулационен статус.

 

Антибиотичната профилактика се препоръчва само при наличие на подлежащи заболявания, като вродени сърдечни малформации, с висок риск от ендокардит, неутропения, наличие на вентрикулоперитонеален шънт, както и при провеждане на терапевтични манипулации.

 

Манипулацията се провежда под пълна анестезия, в зависимост от възрастта са различни препоръките за периода на гладуване преди това. Стандартната препоръка е да се приключи с приема на храна 6 часа преди това, а на вода до 2 часа преди изследването. Кърмачета под 6 месеца могат да преимат вода или кърма (но не и адаптирано мляко) предходните 2-3 часа, за да се избегне рискът от дехидртация. Приемът на адаптирано мляко се ограничава от 4 до 6 часа преди това.

 

Референции:

1. An update on pediatric endoscopy Michael Friedtcorresponding, Simon Welsch;
2. Nelson Textbook of Pediatrics Elsevier eBook on VitalSource, 20th Edition by Robert M. Kliegman, MD, Bonita F. Stanton, MD, Joseph St. Geme, MD and Nina F Schor, MD, PhD;