С толкова много (дез)информация, „плаваща“ свободно из интернет, не е учудващо, че родителите се влияят в мнението си за ваксините от роднини и приятели, най-вече тези в социалните мрежи. Изследователи от Университета във Вашингтон изследват влиянието им върху нагласите на родителите и публикуват труда и заключенията си в списанието Pediatrics.

 

Изследователите интервюират 196 семейни двойки, отглеждащи деца на възраст до 18 месеца в King Countyокръг в САЩ, където покритието на ваксините е значително под средното за страната. King County наскоро бе засегнат от епидемия от коклюш. 126 от интервюираните двойки следват препоръките на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), останалите 70 напълно или частично не следват тези препоръки – 28 отлагат ваксинирането, 37 не прилагат всички необходими ваксини, а 5 изобщо не ваксинират децата си.


 

Над 95% от участниците съобщават, че са се „консултирали“ поне веднъж с приятели от социалните мрежи и че тази „консултация“ е повлиялa на крайното им решение. На първо място, родителите се съобразяват с мнението на партньора си. Следващи по значение са педиатрите, приятели и роднини. 10% от „конформистите“ (изпълняващите препоръките) и 12% от „неконформистите“ не посочват лекарите в списъка с факторите, повлияли решението им. При 72% от неконформистите, решаваща роля са изиграли съветите на приятели и роднини да пренебрегнат препоръките на здравните власти. При конформистите, едва 13% от решенията са предопределени от роднини и приятели.

 

Според Емили Брансън, главен изследовател в проекта, при неконформистите, социалните мрежи надделяват над всички останали фактори във взимането на решение, дори над собственото им мнение. Родителите, имащи Facebook приятели с негативни виждания за ваксините, не изпълняват препоръките с 1500 пъти по-голяма честота от останалите. Значението им се оказва много по-голямо от досега предполаганото.

NEWS_MORE_BOX

 

Освен това, родителите, които не следват препоръките, много по-често разчитат и на източници като книги, списания и сайтове. Средно, 59% от тези източници, които често се позовават на отдавна опроверганата връзка между ваксинациите и аутизма, съветват читателите си да не се съобразяват с препоръките на CDC. За сравнение, при конформистите едва 20% от източниците отправят такъв съвет.

 

Въпреки че делът на „пълните въздържатели“ се задържа стабилен – около 2% от серия последователни извадки, хората все по-често изказват притеснения при прилагането на ваксини. Изследователите подозират, че информационната кампания, подета от здравните власти и медицинското съсловие, не дава желаните резултати. Нещо повече, изглежда, че дезинформацията надделява. В Западните страни, където днешното поколение е до голяма степен незапознато с полиомиелита и други тежки заболявания, почти напълно изкоренени от ваксините, лекарите трябва да отделят все повече време в разясняване на ползите и безопасността от приложението им. Ваксините, които за предишното поколение бяха дар от медицината, днес се разглеждат с недоверие от все повече хора, дори високо образованите.

 

Нараства делът на родителите, които изостават от утвърдения имунизационен календар, отлагайки с години поставянето на важни ваксини, което според експертите излага децата им на неоправдан риск от редица сериозни заболявания.