Синдромът на Турет представлява нарушение, при което детето прави повтарящи се движения (тикове) или издава звуци без да е възможно да се осъществи волеви контрол. Например, то може многократно да мига с очи, да свива рамене, да издава необичайни звуци или обидни думи.

 

Тиковете се проявяват обикновено във възрастта между 2 и 15 години, като пикът е на около 6-годишна възраст. Момчетата са три до четири пъти по-често засегнати от синдрома в сравнение с момичетата. Въпреки, че лечение за синдрома на Турет не е открито, неволевите движения и звуци биха могли да бъдат контролирани. В много от случаите симптомите са леко изразени и не смущават ежедневието на засегнатите. В юношеска възраст тиковете често отслабват или могат да бъдат потиснати волево.


 

Какви са симптомите?

Тиковете са отличителният знак на синдрома на Турет. Те възникват внезапно и рязко, като са групирани. Могат да включват неволеви движения или издаване на звуци, обидни думи. Изявата им варира – от лека до тежка степен. Тежкото протичане би могло много да затрудни ежедневието на засегнатите, качеството на живот и социалните контакти. Често такива деца биват изолирани.

 

Моторните тикове са две групи:

  • Прости – внезапни, кратки, повтарящи се движения, които засягат малка мускулна група. Такива са например: мигане, клатене на главата, свиване на рамене, „мърдане” на носа, движения с устни.
  • Сложни – те включват отчетливи, координирани движения, в резултат от ангажиране на няколко мускулни групи. Такива са например: докосване или помирисване на предмети, повтаряне на някакво движение, пристъпване по определен начин, неприлични жестове, навеждане или въртене, скачане и други.

 

Вокалните тикове могат да бъдат също прости и сложни и включват:

  • Прости вокални тикове – сумтене, кашляне, „прочистване” на гърлото, лаене.
  • Сложни тикове – повтаряне на фраза или дума, изричане на вулгарни, обидни думи, клетви и други.

 

Обикновено моторните тикове могат да се комбинират с вокални, като моторните често се проявяват първи. Те варират по честота, вид, степен на изява. Могат да се влошат, когато детето е болно, изнервено, уморено или развълнувано. Проявяват се и по време на сън. Характерно е, че в ранна юношеска възраст се наблюдава влошаване в състоянието, а при прехода към зряла възраст се редуцират.

 

Преди проявата на тиковете детето обикновено изпитва дискомфорт, като сърбеж, гъделичкане или напрежение. Следват групирани тикове – моторни или вокални, които водят до облекчение на предишните оплаквания и неразположението. С много усилия някои от засегнатите се научават да потискат проявата на тиковете.

 

Каква е причината за синдрома на Турет?

Точната причина не е известна. Счита се, че това е комплексно заболяване, което се отключва в резултат от комбинация между генетични фактори и фактори на средата. Невротрансмитерите, като серотонин и допамин, които участват в предаването на нервните импулси, също се счита, че имат роля в патогенезата на синдрома.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Кои са рисковите фактори?

  • Фамилна обремененост. Доказано е, че при родственици със синдром на Турет или други тикови прояви, се увеличава рискът от развитие на заболяването.
  • Пол. Момчетата са много по-често засегнати от синдрома.

 

Кога трябва да се консултирате с лекар?

Посетете лекуващия педиатър на детето, ако забележите странни или нежелани движения или звуци. При наличие на тикове не е задължително да се касае за синдром на Турет. При много деца тези нежелани и неконтролируеми движения преминават в рамките на няколко дни или няколко месеца. Въпреки това, ако забележите необичайно поведение при детето, е важно да потърсите специализирана помощ, за да може навреме да се установи причината.

 

Какви усложнения могат да се наблюдават?

В някои случаи синдромът се асоциира с други поведенчески нарушения, като: дефицит на вниманието, хиперактивно разстройство; обсесивно-компулсивно разстройство; аутизъм; затруднения в обучението; нарушения на съня; депресия; тревожно разстройство и други.