Какво представлява синдомът на Льофлер?

Синдромът се изразява в образуване на белодробни инфилтрати в комбинация с еозинофилия от кръвните изследвания. Белодробното засягане е в резултат на някои хелминтози (най-често Ascaris lumbricoides), като е възможно причината да бъдат и редица други паразити, хиперсенситивни реакции към лекарства и др.

 


Инфекциозните паразитни болести са със значително по-висока честота в детска възраст.
Децата са склонни да поставят предмети в устата си. Преминават през различни фази на развитие и „опитването“ е един от начините да опознаят околната среда.

 

Паразитозите представляват инвазивни болести и могат да бъдат с различен етиологичен произход, като най-често те са протозои и хелминти.
Развитието им протича на различни стадии и при част от тях в жизненият им цикъл се наблюдава белодробна фаза.


След поглъщането на яйцата на A.lumbricoides, ларвите се прикрепват към червата и навлизат в мезентериалните лимфни възли и през вените достигат до белодробното кръвообръщение. Навлизат през стените на капилярите в алвеолите и в последствие се придвижват по бронхите към трахеята. След това достигат хранопровода и биват поглъщани повторно, където се превръщат в зрели възрастни форми. За развитието на целия цикъл са необходими около 2 седмици.

 

Какви са клиничните прояви?

Появата на първите симптоми е около 10 до 16 дни, след поглъщането на яйцата.

 • Най-често се установяват температура, гадене, кашлица затруднено дишане – диспнея, бронхообструкция. По-рядко може да се наблюдават мускулни болки, загуба на тегло и обриви.

При лекарствено индуцираната еозинофилия, симптомите могат да настъпят още в първите часове след приема на лекарството, като обичайно са необходими поне няколко дни прием.

 • Появява се суха дразнеща кашлица, треска и затруднено дишане.

Важно за поставянето на диагнозата е старателното разпитване на родителя, за приемът на всякакви лекарства в последните 1-2 седмици (дори хранителни добавки и такива без рецепта).

 • При прегледа детето може да има различни прояви на диспнея (нарушения в дишането). Често в хода на миграцията ларвите обтурират бронхиоли и бронхи, в резултат на което настъпва бронхообструктивен синдром, в различна степен, до пълно запушване на бронх с клиника на „чужно тяло“. Установява се от отслабено дишане, до зони с липсващо, удължен експириум сухи свиркащи и/или дребни влажни хрипове.

Как се поставя диагнозата?

 • От кръвните изследвания се установява разностепенна еозинофилия, при лекарствено индуцирания синдром на Льофлер, еозинофилите може да достигат и 40% от белите кръвни клетки.
 • Паразитите се установяват при провеждане на трикратно изследване на фецес за паразити. Яйцата се отделят от 6 до 12 седмици, след началото на първичната инфекция.
 • Възможно е нивата на IgE да са завишени.
 • При бронхоалвеоларен лаваж, се установява повишен брой на еозинофилите. 
 • Образните изследвания могат да бъдат с едностранни или двустранни изменения, които мигрират и бързо могат да прогресират. Изчезват за около 2-3 седмици.
 • При медикаментозно индуцираната реакция, ренгеновите изменения се нормализират в рамките на няколко седмици след приключване приема на медикамента.

Какво е лечението?

 • При установяване на паразитоза се прилага съответната терапия, антихелминтна и др.
 • В тежко протичащите случаи се прилагат системни кортикостероиди.
 • Проследяването изисква повторна рентгенография около 4-6 седмици след приключване на лечението, както и проследяване на кръвните изследвания.
 • Фекалната проба за паразити следва да се повтори след 6 до 12 седмци, след първите прояви.

 

Библиография:

1.Loffler Syndrome Follow-up, Updated: Feb 13, 2017,Author: Girish D Sharma, MD, FCCP, FAAP; Chief Editor: Denise Serebrisky, MD https://emedicine.medscape.com/article/1002606-followup#e1;

2.Клинична пулмология в детската възраст, изд. Райков, ред. Т.Шмилев;