Един от най-често изследваните показатели в детска възраст, който се използва за ориентир относно възпалителната активност в организма, към настоящия момент, е именно CRP или С-реактивния протеин (CRP, C-Reactive Protein).


С-реактивният протеин представлява острофазов белтък, показателен за възпаление, който се  синтезира от черния дроб и тъкани от стените на кръвоносните съдове (ендотелни клетки, гладка мускулатура), както и мастната тъкан.


Неговото завишаване в последователни изследвания е показателно за наличие на активна клинично значима инфекция.


 

Какви са показанията за изследване?

  • При съмнение за наличие на възпалителен процес, това включва автоимунни заболявания, васкулити, системен лупус еритематозус, псориазис или инфекция;
  • При наличие на ускорена скорост на утаяване на еритроцитите;
  • При новородени, със съмнение за инфекция;
  • Използва се за мониториране на хронични възпалителни процеси (като ревматоиден артрит, лупус) и оценка на ефекта от проведено лечение;
  • Проследяването на hs-CRP (hight sensitive C-reactive protein), има роля в оценката и проследяването на сърдечно-съдовия риск за развитие на коронарен синдром;

Какви са референтните стойности?

Повечето лаборатории задават референтни стойности ЦРП < 5 mg/L;
За нормални се приемат стойности до 10mg/L;
Завишеният сърдечно-съдове риск се оценява спрямо стойностите на hs-CRP:

Нисък < 1mg/Dl;
Среден 1-3mg/Dl;
Висок >3mg/Dl;

 

За изследването е необходим серум (течен компонент на кръвта, в който не се съдържат фактори на кръвосъсирването). Пробата може да бъде взета от капилярна кръв.

 

Интерпретация на резултатите

За адекватна оценка на резултата е необходима обобщена оценка на клиничното състояние, в комбинация с резултати от допълнителни кръвни изследвания (пълна кръвна картина, скорост на утаяване на еритроцитите и др.).


Различните инфекциозни причинители, предизвикват индивидуален възпалителен отговор, съответно различни по абсолютна стойност завишени нива на CRP. Завишените стойности могат значително да варират >10mg/L, като могат да достигат над 100mg/L, 200 и дори 500mg/L.


Изключително важна е имунната компетентност. Стойностите на CRP не са показател за контагиозност. Това доколко е заразен болният зависи от конкретния инфекциозен причинител и неговите характеристики.