Тридневната треска е типично за ранната детска възраст заболяване, което протича с обрив и повишена телесна температура. То обикновено е безобидно и преминава бързо за няколко дена, без усложнения. Нарича се още розеола, екзантема субитум или „шеста“ болест.
 

Кой е причинителят на заболяването?

Екзантема субитум е вирусна инфекция. Тя се предизвиква от херпес-вирус тип 6 (HHV-6) и херпес-вирус тип 7 (HHV-7),  които спадат към групата на херпесните вируси и са близки до цитомагаловируса.
 
Инфекцията се предава по въздушно-капков път, рядко срещано е предаването й по полов и кръвен път или чрез майчината кърма. Заболяването се среща единствено при хората. Инкубационният период (времето от заразяването до появата на първите симптоми) варира от 5 до 15 дни.
 

Кой боледува?

Първоначалният контакт с херпес вирус тип 6 се случва по време на първата година от живота, като до края на втората година почти 100% от децата са се срещнали с инфекциозния причинител. Срещата с хепрес вирус тип 7 от своя страна се случва между втората и петата година от живота.
 
Веднъж попаднали в организма вирусите предизвикват латентна инфекция и остават в неактивно състояние в слюнчените жлези и в някои от периферните кръвни клетки. Поради тази причина при възрастни здрави индивиди вирусните частици могат да се докажат в около 70-80% от случаите.
 

Как протича заболяването?


Херпес вирус тип 6 предизвиква класическата клинична картина на заболяването до 2-годишна възраст, известна като тридневна треска. В голяма част от случаите инфекцията протича асимптоматично (т.е. без никаква външна изява). Останалата част от децата боледуват по типичен начин: внезапно повишаване на телесната температура без преди това да е имало някаква промяна в общото състояние на детето.
 
По правило повишената температура продължава 3 дни (понякога от 2 до 8) без да може да се установи някакво огнище на заболяване. Съпътстващи симптоми могат да бъдат увеличени шийни лимфни възли, главоболие, коремни болки, по-рядко може да се наблюдава гастроинтестинални симптоми като повръщане и диария. На третия ден, непосредствено след трайното понижаване на температурата, се появява обривът.
 
Той започва от врата и постепенно се разпространява към тялото и крайниците. Обикновено се състои от фини обривни единици, леко надигнати над кожата, често се наблюдава сливане между отделните обривни огнища. Той продължава между 1 и 3 дни, като детето е в добро общо състояние, храни се и е активно.
 
Херпес вирус тип 7 предизвиква заболяване с подобна клинична картина при децата над 2-годиншна възраст.
 
Нерядко вирусните инфекциозни агенти могат да предизвикат заболяване с атипична клинична картина. Така например в някои случаи след повишената температура не се стига до появата на типичния обрив или обривът се появява без преди това да е имало фебрилитет.
NEWS_MORE_BOX
 
 

Какви могат да бъдат усложненията?

 
Като най-често усложнение (в 8% от случаите) се описва появата на фебрилен гърч при първоначалното повишаване на телесната температура. Рядко може да се наблюдава асептичен менингит или менингоенцефалит.
 

Как се поставя диагнозата?

По време на фазата на фебрилитета в кръвната картина се наблюдава повишаване на броя на левкоцитите и гранулоцитите. През обривната фаза пък е характерно понижаване на броя на левкоцитите, съпроводено с повишаване броя на лимфоцитие в периферната кръв. Рядко се прибягва до търсене на специфични за заболяването антитела в кръвния серум.
 

Каква е терапията и прогнозата?

По правило не е необходимо прилагането на някаква специфична противовирусна терапия. По време на фебрилитета се препоръчва симптоматично лечение с температуропонижаващи средства.
 
Прогнозата на заболяването е добра. Не е небходимо децата с изявена клинична картина да бъдат изолирани или поставяни под карантина. До момента не съществува ваксина за превенция на розеолата.