Преждевременното раждане е основен рисков фактор за развитието на децата. Научната общност подробно анализира когнитивното и интелектуалното развитие на недоносените, но рядко поставя изследователски акцент върху социалното им развитие.

 

Става дума за проблеми в комуникацията и взаимодействието на децата, които са били недоносени, с родители, учители и връстници. Поведението на родителите е идентифицирано като възможен медиатор на социалното поведение на децата. Майчината чувствителност и отзивчивост, например, както и липсата на психични разстройства, насърчават социалното развитие на децата. 


 

Социалната страна на уврежданията, с които се сблъскват недоносените деца, показва, че те са по-малко склонни да инициират съвместна интеракция с околните. 

 

Тези дефицити в съвместното внимание могат да допринесат за по-късни увреждания в социалното познание, което от своя страна може да повлияе и на уменията за социално взаимодействие. 

 

В Световния ден на недоносените - 17 ноември, припомняме апела на медицинската общност,  проблемите в социалните умения на преждевремнно родилите се бебета, да бъдат изследвани по-интензивно.

 

На двегодишна възраст децата, родени твърде преждевременно, вече имат по-ниска социална компетентност, например в това да се вслушват в родителите си или в играта с други деца. Те показват и по-ексцентрично поведение от своите доносени връстници, което налага специални предизвикателства на тяхната социална среда.

 

Проучване, разграничаващо две подгрупи недоносени деца, разкрива, че само недоносени деца с медицински рискови фактори (напр. интравентрикуларен кръвоизлив), показват повече трудности в социалното взаимодействие, отколкото доносените им връстници. В съответствие с това откритие, става ясно, че мозъчните аномалии могат да бъдат идентифицирани като предиктор на социалната компетентност.

 

Освен мозъчните аномалии и двигателните затруднения, поведението на родителите се очертава като решаващ фактор за проблемите в взаимодействието на недоносените деца. 

 

Майките с по-депресивни симптоми и по-предразположени към стрес отглеждат деца с по-малко социални умения, емоционално-поведенчески проблеми и неспособност за изпълнение на дадени битови функции. 

 

Психическото състояние на майките или стилът на родителско взаимодействие като цяло, е важен за социалното развитие на недоносените деца. Родителското възпитание, което не е силно контролиращо или което не ограничава поведението на децата, предсказва по-голямо и по-бързо нарастване на социалните умения.

 

Референции:

Norbert Zmyj, Sarah Witt & etc. Social Cognition in Children Born Preterm: A Perspective on Future Research Directions. NIH - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5447081/