Недостатъчният сън, който се натрупва на хронична база, води до значително недоспиване при децата. Ако това се осъществява в продължение на няколко дни, се наблюдават дефицити, сходни на тези, които се разултат от пълна липса на сън в рамките на една нощ. Ако недоспиването стане значително и не бъдат предприети мерки за неговото прекратяване и възстановяване на ефективния сън, тялото може да реагира чрез промени в доброволния контрол на бодърстването. Това води до периоди на понижена бдителност и способност за концентрация при децата, спонтанно заспиване и непланирани дрямки, които се определят като прекомерна сънливост през деня.

 

Недоспиването при децата може да доведе до поява на много кратки - с продължителност от няколко секунди, повтарящи се периоди на заспиване през деня, които детето не осъзнава, но могат да доведат до значителни пропуски във вниманието, концентрацията, паметта и бдителността. Съществува връзка между степента на недоспиване при децата и качеството на изпълнение на дейностите, които изискват концентрация на умствения капацитет. Най-значително се повлияват тези, за чието изпълнение е необходимо концентриране на постоянно внимание и когнитивни умения от по-високо ниво - например изпълнителни функции. Понижаването на ефективността на децата в изпълнението на тези дейности е свързано с недоспиването.


 

Последното, от своя страна, включва промени както в продължителността, така и в качеството на съня. Несъответствието на присъщите циркадни ритми с външните фактори, каквито са ученето на смени или ранното започване на учебните занятия, е свързано с дефицити в умствения капацитет и саморегулацията, повишена честота на емоционални и поведенчески проблеми. Друга последица е по-честата проява на рисково поведение и значителни негативни ефекти върху здравето - например повишен риск от сърдечносъдови заболявания, затлъстяване и метаболитна дисфункция.

 

Недоспиването, неефективният сън и лошото качество на съня при децата и юношите често водят до прекомерна сънливост през деня и понижени нива на бдителност през светлата част на денонощието, което влошава тяхната концентрация, способност за учене, запаметяване и ефективно изграждане на нови умения и знания. Сънливостта при децата се характеризира с:

 • Често прозяване;
 • Поява на разстройства на настроението, включително капризност, раздразнителност и други;
 • Емоционална нестабилност;
 • Депресивни епизоди;
 • Гняв;
 • Умора и летаргия през деня;
 • Главоболие;
 • Мускулни болки;
 • Нарушения на паметта, вниманието, концентрацията, вземането на решения и способността за решаване на проблеми;
 • Проблеми с поведението през деня - включително хиперактивност, импулсивност и несъгласие с родителите;
 • Академични затруднения;
 • Често закъснение за училищните занятия;
 • Нисък успех в училище.

Промени в съня при децата и юношите

Нарушенията на съня, както и много характеристики на самия сън, имат някои ясни отличителни особености при децата, в сравнение със съня и неговите нарушения при възрастните. Промените в структурата на съня и еволюцията на неговите модели отразяват процесите на физиологичното и хронобиологичното развитие, както и влиянието на социалните и външните промени, които настъпват през детството. Тези тенденции могат да бъдат обобщени като постепенното придобиване на повече модели на сън, присъщи на възрастните, с напредване на развитието на децата:

 • Сънят е основната дейност на мозъка по време на ранното развитие. Например до навършване на 2-годишна възраст детето е прекарало 9500 часа - приблизително 13 месеца, в сън срещу 8000 часа в будно състояние. Между 2 и 5 години, времето, прекарано в сън, е равно на това, прекарано в будно състояние.
 • Наблюдава се постепенно намаляване на средната продължителност на съня в рамките на 24 часа от ранна детска до навлизане в юношеска възраст, което включва намаляване както на дневния, така и на нощния сън. Намаляването на дневния сън, който се осъществява чрез дрямките, води до тяхното премахване от дневния режим до 5-годишна възраст. Наблюдава се и прогресивно намаляване на продължителността на нощния сън до края на юношеството. Подрастващите обаче се нуждаят от 8-10 часа сън на нощ, за да се осигури ефективното им развитие и необходима почивка.
 • Наблюдава се спад в относителния процент на REM съня - този с бързо движение на очите, след раждането - първоначално той представлява 50% от съня през ранното детство. До достигане на зряла възраст този сън заема само 25-30%. Бавновълновият сън - SWS, наричан още дълбок сън, е с най-възстановяващ ефект. Първоначалното му преобладаване достига своя връх в ранна детска възраст, след което спада постепенно, понижава се рязко след пубертета и допълнително намалява през целия живот. Това преобладаване на бавновълновия сън в ранните етапи от развитието на детето има клинично значение. Високото разпространение на сънливост и страх при заспиване в предучилищна и ранна училищна възраст е свързано с относително увеличения процент на бавновълновия сън в тази възрастова група.
 • Постепенно преминаване в циркадния ритъм на сън-бодърстване към забавено, по-късно начало и време на заспиване, свързано с пубертета, което започва с неговото начало и се ускорява до средата на юношеството. Този биологичен феномен често съвпада с действието на други фактори на околната среда, които допълнително изтеглят времето за лягане и изпреварват времето за събуждане. Те са причина за недостатъчна продължителност на съня. Такива са:
 • Гледане на телевизия и игра на електронни устройства вечер;
 • Прекарване на време в социалните мрежи;
 • Академични и извънкласни занятия и задължения; 
 • Ранен начален час на учебните занятия - преди 8:30 сутринта.
 • Нарастващите нарушения в регулярността на моделите сън-бодърстване обикновено се наблюдават от детството до юношеството. Това се характеризира с все по-големи несъответствия между времето за лягане и ставане през дните от седмицата, в които детето е ангажирано с учебни занятия, и през дните извън този ритъм. Наблюдава се прекомерно спане през уикенда в опит да се компенсира хроничното недоспиване през делничните дни. Този ритъм не само, че не осигурява компенсиране на ефективността на развитието на умствения капацитет и изпълнението на различни дейности, но допълнително води до забавяне на процесите през юношеството и причинява циркадни смущения, които са характерни за работещите на смени.

 

Референции:

Nelson Textbook of Pediatrics, 21th Edition, Elsevier, 2020