С началото на есента започва и подготовката за грипния сезон. Композицията на противогрипните ваксини за сезон 2023-2024 г. е обновена както за рекомбинантната ваксина от клетъчни култури, така и за получените върху кокоши ембриони.


Хората с алергия към яйца могат да бъдат ваксинирани и с двата варианта при еднакви условия за безопасност. В предходните години се препоръчваше в случай на тежка алергия към яйца, която се проявява с нещо по-сериозно от уртики, ваксината да се поставя в подходяща болнична или амбулаторна среда. Допълнителните мерки за безопасност при алергични пациенти отпадат, като трябва да се има предвид, че всички ваксини следва да се поставят на здрави пациенти от персонал, който може да разпознае и реагира своевременно в случай на каквато и да е алергична реакция.


Рутинна имунизация се препоръчва за всички възрастни и деца над 6 месеца при липса на противопоказания.За повечето пациенти, на които се налага еднодозова имунизация, най-подходящият период е през септември и октомври месец. В случай, че бъде пропуснат, ваксината може да бъде поставена и по всяко време в хода на грипния сезон.


Деца, на които се поставя за първи път противогрипна ваксина, трябва да имат два приема в рамките на първия сезон. Минималният интервал между приемите трябва да е поне един месец. Първата доза може да се постави веднага след като ваксините са достъпни.


За деца на възраст от 6 месеца до 8 години, които са приели до момента 2 и повече дози преди 1 юли 2023 г., се препоръчва да получат 1 доза от противогрипната ваксина за сезон 2023 – 2024 г.
Ако съответно децата не са получавали противогрипна ваксина до момента, за настоящия сезон следва да се поставят 2 ваксини през интервал от един месец (4 седмици) и повече.


Деца на възраст ≥9 години се имунизират само с една доза противогрипна ваксина.


Противогрипните ваксини могат да се поставят едновременно или малко след други живи или инактивирани ваксини. За живите атенюирани ваксини против грип се препоръчва, ако не бъдат поставени едновременно с друга жива ваксина, да се изчака около месец преди поставянето на втората ваксина.
 

Референции:

1. Summary‘Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)—United States, 2023-24’
2. Nelson Textbook of Pediatrics Elsevier eBook on VitalSource, 20th Edition
by Robert M. Kliegman, MD, Bonita F. Stanton, MD, Joseph St. Geme, MD and Nina F Schor, MD, PhD;
3. Педиатрия, издателство „АРСО“, под редакцията на Проф. Д-р Д.Бобев и Доц. Д-рЕ.Генев – трето издание