Затлъстяването в детска възраст се характеризира с епидемични мащаби в развитите и развиващите се страни. Наднорменото тегло и затлъстяването имат значително влияние както върху физическото, така и върху психичното здраве на децата. Обикновено повишеното телесно тегло се запазва и в зряла възраст, което води до повишен риск от развитие на сърдечносъдови заболявания и диабет в по-млада възраст. Все още не са изяснени напълно всички причини за развитие на затлъстяване при децата.

 

Водещи фактори са влиянието на околната среда и начина на живот. Ключово значение има високият прием на калории и храни, богати на мазнини. Прекомерната консумация на подсладени напитки, големият размер на приеманите порции, както и ниската физическа активност са основни причини за затлъстяването в световен мащаб. Това състояние има значително влияние върху физическото, социалното и емоционалното здраве на децата. Всичко това влошава качеството на живот на децата и понижава техния капацитет да се справят с учебните заниятия. Развитието на множество метаболитни, сърдечносъдови, ортопедични, неврологични, чернодробни, белодробни и бъбречни заболявания имат ясна връзка със затлъстяването в детска възраст.


 

Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ е дал определението за наличие на затлъстяване тогава, когато индексът на телесната маса е на стойност равна или по-висока на 95-тия персентил за конкретната възраст. Някои проучвания са показали, че индексът на телесна маса е до 25-40% генетично обусловен. Въпреки това действието на генетичната предразположеност се съчетава с фактори от околната среда и начина на живот. Счита се, че 5% от случаите на затлъстяване при децата се дължат изцяло на генетични причини. В днешно време водеща причина за затлъстяване в детска възраст е консумацията на вредни храни от типа на хамбургери, снаксове, промишлени сладкиши, подсладени и газирани напитки. Всички тези хранителни продукти съдържат високи количества калории и имат ниско съдържание на хранителни вещества и микроелементи.

 

Размерът на консумираните порции значително се е увеличил през последното десетилетие. Големите порции, съчетани с честата консумация на междинни хранения с висококалорично съдържание допринася за прекомерен прием на калории на дневна база. Този дисбаланс в енергийния метаболизъм води до наддаване на тегло, което с течение на времето предизвиква затлъстяване. Заседналият начин на живот, който се дължи както на развитието на транспорта, така и на все по-масовата и честа употреба на електронни устройства, значително допринася за развитие на затлъстяване в детска възраст. Множество проучвания са изследвали връзката между нарушенията в храненето и депресията. Връзката между тези две състояния не е еднопосочна - депресията може да бъде както причина, така и последствие от затлъстяването.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4408699/