Транзиторният синовит на тазобедрената става е най-честата причина за болка в тази област в детска възраст. Касае се за възпалителен процес, обхващащ най-вътрешният слой на ставната капсула-синовиалната обвивка. Процесът е почти винаги едностранен. Изключение са случаите на ангажиране и на двете тазобедрени стави. Заболяването засяга предимно момчета във възрастовата група от 3 до 10 години.

 

Етиологията на заболяването не е напълно уточнена. Понякога транзиторният синовит се предхожда от инфекция на дихателните пътища. Въпреки това, заболяването не отговаря на критериите за реактивен артрит и се разглежда като самостоятелна нозологична еденица. В други случаи, предразполагащ фактор може да бъде прекарана лека травма в тазобедрената област.


 

Транзиторният синовит на тазобедрената става настъпва остро с болка и ограничаване на движенията в засегнатата става. Симптоматиката може да е степенно проявена от лек дискомфорт до невъзможност за натоварване на ставата и крайника. Симптомите се задържат около седмица.

 

Характерна е внезапната поява на болка. Тя трудно се локализира от детето. Възможно е най-силно болката да се усеща в ингвиналната гънка, бедрото, дори в коляното. Детето има затруднения в ходенето, накуцва или променя походката си. Наблюдава се ограничаване или загуба на вътрешно ротационните движения в ставата. Симптомите са по-силно изразени след ставане от сън.

 

Кръвните изследвания и рентгенографията не показват патологични изменения. Заболяването се диагностицира чрез ултразвуково изследване на засегнатата тазобедрена става, което обективно доказва наличието на излив. Прогнозата е благоприятна. След преминаването на симптомите не се наблюдава остатъчна анатомична и/или функционална патология.

 

Важна от клинична гледна точка е диференциалната диагноза на транзиторния синовит на тазобедрената става. В нея влизат асептичната некроза на бедрената глава (болест на Пертез), някои тумори, инфекциозни ставни заболявания и други. Например, при лека болка и слаб възпалителен процес в ставата (липса на излив) при транзиторен синовит е възможно и ултразвуковото изследване да не демонстрира патологията.

 

В тези случаи трябва да се мисли и за болестта на Пертез, която също не може да се докаже лабораторно и инструментално в самото начало. Тогава се назначават нестероидни противовъзпалителни медикаменти за болката, осигурява се покой на крайника и задължително се определя дата за контролен преглед за проследяване на състоянието на ставата.

 

В 80% от случаите транзиторният синовит на тазобедрената става се изявява еднократно в живота. В останалите случаи рецидивира-един или няколко пъти до края на пубертета. Медикаметозно лечение не винаги се назначава, но покоят на засегнатия крайник е задължителен.