Сколиозата е деформация на гръбначния стълб, която се среща най-често при деца в подрастваща възраст, като по-често са засегнати момичетата. Важно е да се отбележи, че е възможно да се срещне във всички възрасти и затова профилактичните прегледи имат основно значение.


Заболяването на гръбнака представлява странично изкривяване във фронталната равнина, което може да бъде с една или няколко кривини в различни сегменти от гръбначния стълб. Обикновено е на лице една по-голяма кривина и след това в друг сегмент от гръбнака се проявява друга, която има свойството да компенсира, но реално води до допълнителни усложнения в други прешлени.


Най-често срещана е идиопатичната сколиоза или такава, при която не се открива причина за проявата. Тя засяга деца в юношеска възраст (от около 10 до 18-20 години обикновено). Според тежестта на изкривяването – колко градуса е то, е необходимо да бъдат взети мерки със съответната препоръчителна терапия - носене на корсет, кинезитерапия или хирургия при тежки деформации – обикновено над 45-50 градуса изкривяване.Наблюдението отстрана на родителите е изключително важно. Един от начините за разпознаване на сколиозата е наблюдение за асиметрия в раменете или таза, често едното рамо е по-високо от другото, талията е изнесена наляво или надясно, като не на последно място децата дълго задържат неправилна поза.


Когато детето бъде накарано да се изправи се вижда, че тялото е изнесено вляво или вдясно. Също така гърдите може да не са на една линия – едната гърда минава по-назад, другата изпъква напред. Изкривяването по-ясно проличава при навеждане напред, тъй като гръбнака изпъква и става добре видим.


Проблемът при сколиозата е, че има вероятност за изключително бърза прогресия, а усложененията в късните фази са животозастрашаващи, поради което ранната диагностика има ключово значение.


Етиологията все още не е изяснена и основната група сколиотични отклонения се водят идиопатични, т.е. без наличие на първопричина, поради което специалистите нямат възможност за борба с причиняващия фактор, а само прилагане на симптоматично лечение.


При деца със затлъстяване поставянето на диагнозата е затруднено, поради по-трудната възможност да бъде забелязано изкривяването. Неприлагането на ежегодна профилактика води след себе си до твърде късно поставяне на диагнозата.


Три са основните форми на сколиоза, като първата е вродената или придобита още след раждането или дори по време на вътреутробното развитие. Тези сколиоза представляват най-тежките форми и са свързани най-често с неправилното развитие на някои от прешлените на гръбначния стълб. При тях лечението е изключително тежко и дори може да бъде определено като поддържащо.


Към втората група се причисляват т.нар. нервно-мускулни сколиози, като те са свързани с придружаващи заболявания, каквато е детската церебрална парализа. Също така в тази група се включват и сколиози, следствие на нервно-мускулни дистрофии.
Последната и най-голяма група на засегнати е тази на идиопатичните сколиози – състояния, при които децата са абсолютно здрави, без никакви придружаващи заболявания в повечето случаи и без проблем за извършване на различни физически активности.


Важно е да се отбележи, че лечението се провежда през целия период на растеж на детето, тъй като едно от малкото неща, които са известни за сколиозите е, че в момента, в който костният растеж на детето приключи и то вече няма потенциал за костно-мускулно развитие – сколиозата намалява и спира своето развитие.


Препоръките към родителите включват прегледи поне веднъж годишно при всяко дете, като е от значение поддържането на постоянна физическа активност, която да позволява на организма да расте правилно и да се развива достатъчно добре. Достатъчният мускулен тонус поддържа тялото в добра позиция и гръбнака изправен.

 

Профилактичните прегледи на децата е добре да започнат на 9-10-годишна възраст, като продължителността им ежегодно трябва да бъде поне до навършване на пълнолетие. Причината е, че това е времето на най-интензивен растеж и в този период сколиозите се развиват най-често и бързо. Пропускането на профилактичен преглед дори в рамките на 1-2 години може да бъде рисково за проява и задълбочаване на деформацията.

 

Не трябва да се подценява следенето на стойката при децата - или изгърбването, но то няма пряко отношение към сколиозата. В този възрастов диапазон могат да се проявят и кифотични промени, поради което е добре прегледът да се осъществява от медицинско лице, което да съблюдава за всички евентуални и възможни промени по опорно-двигателния апарат.


Референции:
1. Scoliosis - symptoms and causes, Mayo Clinic;
2. Scoliosis, Johns Hopkins Medicine;
3. Scoliosis Prevention: Can You Prevent Scoliosis or Keep It from Worsening?, SpineNation.