Повишената телесна температура без ясен фокус на инфекция представлява диагностично предизвикателство особено в кърмаческа и ранна детска възраст (от 1 до 3 години). Счита се, че при около 20% от децата с остро настъпил фебрилитет в тази възраст не се откриват данни за наличие на възпалителен процес.

 

Макар и рядко, е възможно да се касае за тежка бактериална инфекция, чиято единствена изява да е повишената телесна температура. Незрялата имунна система на детето във възрастта до 3 години благоприятства бързото разпространение на бактериалните инфекции до степен на развитие на системен възпалителен процес.


 

Най-чести бактериални инфекции, които могат да предизвикат фебрилитет без фокус, са менингит, пневмония, инфекции на пикочните пътища, сепсис. Друга причина за неясен фебрилитет при малките деца са вирусните инфекции.

 

Какъв е подходът при дете с фебрилитет без фокус на инфекция?

 

Необходимо е подробно снемане на анамнеза, включително и за контакт с други остро заразно болни. Прегледът трябва да бъде достатъчно подробен и целенасочено да се търсят дори минимални отклонения от статуса, които биха могли да насочат към евентуален източник на инфекция.

 

В кърмаческа възраст се препоръчва температурата да се измерва ректално. Така измерена, за нормална се счита температура до 37.5оС. Другите витални показатели, като дихателна честота, сърдечна честота, артериално налягане, пулсоксиметрия също имат важно диагностично значение.

 

Важно е прегледът да бъде достатъчно задълбочен и последователен, като не бива да се пренебрегва нито една система. Ключово за тази възрастова група е да се разпознае наличието на сериозна бактериална инфекция, която би могла да протече нетипично. За целта при прегледа може да се използва Скалата на Йейл (Yale Observation Scale). Тя включва 6 компонента, като всеки от тях носи 1, 3 или 5 точки:

  • Вид на плача: 1 точка – силен плач при дразнене; 3 точки – слаб плач, хленчене; 5 точки – стенене или изпискване.
  • Поведение спрямо родителите: 1 точка – успокояване; 3 точки – непостоянен плач; 5 точки – продължителен плач или липса на отговор.
  • Съзнание: 1 точка – когато е будно, остава будно; когато спи, лесно се събужда при дразнене; 3 точки – затваря очи скоро след като е събудено или се събужда при по-продължителна стимулация; 5 точки – не се пробужда при дразнене.

 

NEWS_MORE_BOX

 

  • Цвят на кожата: 1 точка – розов; 3 точки – акроцианоза или бледи крайници; 5 точки – изцяло бледа, синя, сивкава кожа или наличие на петна.
  • Степен на дехидратация: 1 точка – липсват признаци на дехидратация; 3 точки – обложен език, суховата устна кухина; 5 точки – хлътнали очни ябълки, намален тургор и еластичност на кожата, сухи лигавици.
  • Реактивност: 1 точка – усмихва се, изглежда жизнено; 3 точки – усмихва се за кратко, изглежда отпаднало; 5 точки – липсва изражение или показва чувство на страх или болка.

 

След оценката на жизнените показатели се прави сбор от получените точки. При 10 и по-малко точки рискът от сериозна бактериална инфекция е 2,7%. Резултат над 16 показва 92% риск от наличие на сериозна подлежаща бактериална инфекция.

 

Какви лабораторни тестове се прилагат?

 

Много често е необходимо провеждане на редица лабораторни тестове за установяване причината за фебрилитета. Лабораторният минимум включва пълна кръвна картина с диференциално броене, фактори на възпалението (СУЕ и/или C-реактивен протеин), обикновена урина. В зависимост от клиничното състояние могат да се назначат още допълнителни тестове – рентгенография, микробиологични изследвания, вирусологични изследвания, лумбална пункция и други. Лечението зависи от установената причина за фебрилитета, а в някои случаи е необходимо провеждане и на болнично лечение.