Какво означава пневмоторакс?

Белият дроб при човека е обвит от серозна ципа – плевра, която се състои от два отделни листа – париетална и висцерална. Между тях има тънко пространство – плеврална кухина, изпълнена с течност. Благодарение на факта, че налягането в нея е по-ниско от атмосферното, белите дробове се поддържат разгънати. При нарушаване херметичността на плевралната кухина и навлизане на въздух в нея настъпва състояние, наречено пневмоторакс. В резултат от него белият дроб колабира – свива се и не може да изпълнява основната си функция – обмяна на газове. Въпреки, че състоянието е рядко срещано в детска възраст, то може да бъде животозастрашаващо и изисква оказване на спешна медицинска помощ.

 


Пневмотораксът може да бъде:

  • Първичен спонтанен – при деца без наличие на подлежащо белодробно заболяване;
  • Вторичен спонтанен – при деца с остро или обострено хронично белодробно заболяване;
  • Травматичен – в резултат от травма – открита или закрита;
  • Ятрогенно предизвикан – в резултат от медицински манипулации, интервенции или при провеждане на апаратна вентилация;
  • Тензионен пневмоторакс – характеризира се с персистиране на комуникацията между плевралната кухина и атмосферния въздух. Състоянието бързо довежда до критично покачване на налягането в плевралната кухина, изместване и притискане на здравя бял дроб, сърцето и магистралните вени. Напрегнатият пневмоторакс изисква спешна медицинска намеса.

Какво се случва в белия дроб?

Най-сериозното последствие от пневмоторакса е нарушаване на обмяната на газове в белите дробове в резултат от намаления витален капацитет. Намалява парциалното налягане на кислорода в кръвообращението поради намаленото съотношение вентилация-перфузия, възникване на интрапулмонален шънт и алвеоларна хиповентилация.

 

При наличие на малко количество въздух в плевралната кухина, което води до колабиране на засегнатия бял дроб с 10-30% се говори за частичен пневмоторакс. Ако състоянието не прогресира, може да остане известно време без клинична проява и да се толерира добре от детето. Пълният пневмоторакс ангажира изцяло плевралната кухина и води до тотален колапс на засегнатия бял дроб.

 

Какви са оплакванията?

Клиничната картина варира в зависимост от степента на засягане на белия дроб, скоростта на развитие на пневмоторакса, подлежащата причина за възникването му. Така например при частичен пневмоторакс пациентът може да е асимптоматичен или само с леки прояви от страна на дихателната система – болка в гърдите, диспнея.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Спонтанният пневмоторакс често възниква, докато детето си почива или при минимално физическо усилие. В тези случаи оплакванията са от внезапна, пронизваща болка в областта на гръдния кош, която може да е съпроводена със субективно чувство на пукане. Оплакванията могат да включват още затруднено и учестено дишане, задух, както и суха и непродуктивна кашлица.

 

Когато пневмотораксът е вторичен, в резултат от подлежащо белодробно заболяване, клиничната картина е по-драматична. Обикновено настъпва рязко влошаване в състоянието на детето с клиника на задълбочаваща се дихателна недостатъчност.

 

Какво се открива при прегледа на детето?

При голям пневмоторакс освен субективната гръдна болка, която е налице в 95% от случаите, обективно се установява диспнея и тахипнея, отслабено дишане в засегнатата гръдна половина. Дихателната недостатъчност довежда до намаляване на кислородната сатурация и развитие на цианоза. При перкусия се установява от хиперсонорен до тимпаничен перкуторен тон. Може да е налице и подкожен емфизем – при натиск на кожата се усещат специфично пукане – крепитации.

 

Тензионният или напрегнат пневмоторакс е често в резултат от травма. Тогава пациентът е в шоково състояние, с клиника на тежка дихателна недостатъчност. В тези случаи трябва да се намери комуникацията между плевралната кухина и атмосферния въздух и да се предприемат спешни мерки за понижаване плевралното налягане.