Защо COVID-19 засяга по-леко децата в сравнение с възрастните?

Той посочва, че се обсъжда влиянието на други вируси включително и други коронавируси, които променят отговора спрямо SARS-CoV-2. Системният имунен отговор се различава от този при възрастните.


На много места се посочва и ролята на различната експресия на ACE – 2 рецептори и незрелият имунитет. Коментира се и ролята на противоепидемичните мерки (спирането на колeктивните занимания в училище и детска градина) по отношение  по-ниския дялов процент установени болни деца спрямо възрастни.


Тестовете за COVID-19 при децата

Както и при възрастните, златен стандарт за диагноза е изследване на назофарингеален секрет чрез PCR. Репликацията на вируса продължава около 5 до 7 дни след появата на първите симптоми, а РНК на вируса може да се открива чрез тестовете т.е. те позитивират до 2 седмици след това.

Клинични и параклинични показатели при деца с доказан COVID-19

Заболяването протича остро, като най-често децата са с висока температура, кашлица, отпадналост, летаргия, хрема или запушен нос и затруднено дишане. По-голямата част от заразените са без отклонения при лабораторните и образни изследвания.


Обобщените данни от наблюдението на големи групи докази болни (44 762 лабораторно потвърдени в Китай и 32 437 за САЩ) сочат, че общият дял на зегнатите деца от 0-4 години е 3,9%, а за възрастта от 5-17 години е 6,3% на фона на 14,4% доказани с тест болни от всички възрасти.

Какви са ефектите на вируса върху новородените?

Вертикална трансмисия (предаване от майката на плода) се установява рядко, но все пак е възможна. По-голямата част от докладваните заразени не са имали нужда от интензивно лечение.

Деца с подлежащи заболявания и COVID-19

Няма достатъчно голям брой анализирани случаи до този момент, за да се заявят окончателни резултати. От проучване обхващащо 48 деца е установено, че при 85% от всички, за които се е наложило интензивно лечение са били налични придружаващи заболявания.

Опции за лечение при децата

Повечето от децата с COVID -19 се нуждаят единствено от симптоматично лечение при минимален брой интервенции. Dexamethasone и remdesvir имат своето място в терапията само по лекарско назначение

Влияние на пандемията върху детската психика

Пандемичната обстановка оказва голямо влияние върху психиката на населението във всички възрасти. За много от децата в училищна възраст ще липсват съществени моменти, като балове и тържествено дипломиране. Самото дистанционно обучение тепърва ще оказва влияние върху развитието, комуникационните умения, а при някои може да се наблюдават нарушения на съня и поведенчески промени.

 

Повече деца, вероятно ще се сблъскат със загуба на близък човек – роднина или приятел. Ролята на педиатъра е да оценява не само физическото състояние, но и да наблюдава поведението и развитието на детето във времето. При установени поведенчески нарушения, депресия, нарушения на съня и др. е важна своевременната намеса и консултация със специалисти.

Влияние на пандемията върху педиатрите и детските практики

Доклади относно посещенията при лични лекари за 21 щата в САЩ сочат, че за първите 2 месеца на 2020 г. не се наблюдава съществена разлика спрямо 2019 г. Естествено след това, настъпва рязък спад в посещенията. Посещенията по повод детска консултация са намалели на половина.


У нас Националната здравноосигурителна каса и сдружението на общопрактикуващите лекари отчетоха с 400 000 по-малко профилактични прегледа за първото полугодие на 2020 г. в сравнение със същия период за 2019. Тази тенденция се запазва и дори засилва с нарастването на броя новозаболели през последните месеци. Последиците от неадекватната профилактика ще станат ясни в рамките на следващата година.

 


Библиография:

  • The Pandemic Pediatrician: What We Know Now, William T. Basco, Jr, MD, MS; https://www.medscape.com/viewarticle/941501_1
  • Pathophysiology of COVID-19: Why Children Fare Better than Adults? Nitin Dhochak,1 Tanu Singhal,2 S. K. Kabra,1 and Rakesh Lodha 1;  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7221011/
  • U.S. State and Local Public Health Laboratories Reporting to CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/04102020/labs-regions.html
  • Национално сдружение на общопрактикуващите лекари https://www.nsoplb.com/