Децата са особено склонни към появата на резорбтивни ателектази в резултат на аспирация на чужди тела. Към първа част на Ателектаза в детска възраст - особености


При пациенти с хронично белодробно заболяване има добре развити вентилационни колатерали, в резултат на продължителния деструктивен процес. При тях е по-слабо вероятно възникването на резорбтивна ателектаза при поява на обстуктивна лезия (като тумор).


След анестезия има висока вероятност за възникване на постоперативна ателектаза, в първите 72 часа. Това е добре известно следоперативно усложнение.Кръговите ателектази са по-рядко срещани и се наблюдават при азбестоза. При тях има придърпване на ателектатичната белодробна тъкан към плеврата.

 

„Синдром на средния лоб“ – представлява рецидивираща или фиксирана ателектаза на десния среден лоб. Може да се дължи на обструкция в лумена на бронха или извън него, възпалителни процеси, дефекти на бронхиалното дърво и колатерална вентилация. Лечението е чрез бронхоскопия и бронхоалвеоларен лаваж. При хронична ателектаза, се развиват бронхектазии.

 

Клинични прояви при ателектаза

Зависи от причината, но в повечето случаи състоянието е асимптомно. При преглед се установяват:

  • Отслабено до липсващо дишане на ограничен участък,
  • Наличие на крепитации;
  • Кашлица;
  • Обилна експекторация;
  • Диспнея;
  • Тахипнея(учестено дишане);
  • Неравномерно участие на двете гръдни половини при дишане;

Изследвания

Диагнозата се поставя с образни изследвания: рентгенография на бели дробове и сърце, компютърна томография.

Невинаги се забелязва на фасовата рентгенорафия, освен ако не е с големи размери и значителни съпътстващи отклюнения.
Тя се визуализира като свързани линеарни засенчени участъци, при загуба на обем от засегнатата страна.
Може директно да се визуализира при фиброоптична бронхоскопия. По време на изследването може да се направи и лаваш с допълнителна диагностична и терапевтична цел.

Какво е лечението?

Промяната в позицията, преминаването в изправено положение и физиотерапията са част от първите мерки при лечението.
При пациенти на апаратна вентилация се извършва често бронхоалвеоларен лаваш.
Медикаментозното лечение включва приложението на муколитици – ацетилцистеин и рекомбинантна DNase (dornase alpha), при пациенти с муковисцидоза.
Комбинира се инхалаторната терапия с физиотерапия и вибрационен дренаж.
Фиброоптичната бронхоскопия е инвазивно изследване, в хода на което може да се извърши и бронхоалвеоларен лаваш. Провеждането е задължително при съмнение за аспирирано чуждо тяло.