Пситакоза или орнитоза представлява заболяване, което засяга респираторния тракт. Предизвиква се от бактериален причинител – Chlamydia psittaci и се разпространява посредством болни птици, включително и такива, които се отглеждат като домашни любимци. Това са най-често папагалите, а най-рискови за разпространяване на инфекцията са тези, които са внесени незаконно и не са преминали необходимите проверки.

 

Други птици, източник на инфекцията, са гълъбите и пуйките. Предаването на инфекциозните причинители става чрез вдишване на прахови частици от изсъхнали птичи изпражнения. Невинаги птиците са болни, но въпреки това могат да пренесат инфекцията.


 

Попаднали в респираторния епител, бактериите се размножават и преминават в кръвообращението. Оттам те попадат в ретикуло-ендотелната система, след което следва вторична бактериемия с инфектиране на белия дроб. За щастие предаването от един човек на друг е рядкост.

 

Инкубационният период е около 1 до 3 седмици. За заболяването рядко се мисли и то в много случаи остава недиагностицирано. Причината е, че в повечето случаи то протича сравнително леко и невинаги се търси лекарска помощ.

 

Какви са симптомите?

Заболяването започва с грипоподобни оплаквания, като симптомите са леко проявени. Те могат да включват: повишена температура, суха непродуктивна кашлица, болки в гърлото, главоболие, отпадналост, общо неразположение, обриви. По-рядко се наблюдават гастроинтестинални прояви, като гадене, повръщане, болки в корема, диария.

  • От страна на дихателната система може да се наблюдават от леки неспецифични прояви до тежка пневмония. Обикновено аускултаторната находка е неспецифична и не корелира с тежката клинична картина.
  • Сърдечносъдовата система. Налице може да е брадикардия. Перикардит, миокардит и ендокардит могат да възникнат като усложнение.
  • Нервна система. Менингит, енцефалит, както и синдром на Гилен-Баре са много редки, но опасни усложнения на орнитозата.

 

Понеже заболяването се предизвиква от бактерии, след преболедуване имунитетът е нетраен. Не е ясно обаче какъв е рискът от реинфектиране, но се препоръчва избягване на контакт с птици, които потенциално биха могли да са източник на заразата. Диференциална диагноза се прави с другите причинители на пневмония в детска възраст, както и редица вирусни заболявания.

 

Как се доказва инфекцията?

Стандартните лабораторни тестове – пълна кръвна картина и фактори на възпалението обикновено са с неспецифични промени – нормален или леко занижен брой на левкоцитите, повишено СУЕ и C-реактивен протеин.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Изолирането на бактериалния причинител по стандартните микробиологични методи е трудно. Заболяването се доказва посредством ELISA и PCR. Рентгенографията на бял дроб е с отклонения в над 90% от случаите. Най-често се открива едностранен инфилтрат в долно белодробно поле.

 

За заболяването трябва да се мисли при всички случаи на пневмония, придобита в обществото, когато има анамнеза за близък контакт с птици.

 

Как се лекува заболяването?

Като бактериална инфекция, орнитозата се лекува чрез антибиотици. Обикновено се налага по-продължителен терапевтичен курс – до 3-4 седмици, а първи избор са антибиотиците от групата на макролидите.

 

Каква е прогнозата?

Обикновено тя е добра, ако терапията се започне навреме и е с подходящ антибиотик. Изолация на пациентите не се налага, тъй като рядко заболяването може да се предаде от едно дете на друго. Необходимо е да се открие източникът на инфекцията, за да се избегне разпространение на орнитозата.

 

Усложнения рядко настъпват, но ако се случат е възможно да се наложи лечение в болнично заведение, а при по-тежките случаи и превеждане в интензивно звено.