Обсесивно-компулсивното разстройство е често срещано, хронично и продължително разстройство, проявяващо се с чести и неконтролируеми мисли (обсесии) и поведение (компулсии). Обсесиите и компулсиите могат да се проявяват заедно и поотделно. 


Обсесиите са натрапчиви мисли, образи или пориви, които се появяват отново и отново. Тези мисли се забиват в съзнанието на засегнатото дете, като велкро с индустриална сила. Децата и юношите изпитват тези мисли като силно обезпокоителни и нежелани. Разбираемо е така, защото маниите идват с чувство на дискомфорт, включително страх, безпокойство, отвращение, съмнение и/или неприятни усещания.  


Компулсиите, наричани още ритуали, са повтарящи се поведения или умствени действия, които индивидът се чувства подтикван да изпълнява в отговор на мания или съгласно правила, които трябва да се прилагат строго. Въпреки че децата невинаги могат да обяснят целта си, принудите са насочени към предотвратяване или намаляване на лошо последствие и/или предотвратяване на страшен резултат. Тези натрапчиви поведения обаче са очевидно прекомерни и не са свързани по реалистичен начин с резултатите, които са възнамерявали да неутрализират или предотвратяват.Рядко се говори за такъв тип разстройство при децата, но то може да се прояви още в детска възраст, според експертите към 5-6-годишна възраст. Обсесивно-компулсивното разстройство е разстройство, което засяга деца, възрастни и юноши. Статистическите данни сочат, че мъжкият пол е по-засегнат.


Изследванията сочат, че хора, които имат засегнати роднини по първа кръвна линия, са с по-висок риск да развият обсесивно-компулсивно разстройство в бъдеще. Образните изследвания показват изменения във фронталната област на подкоровите мозъчни структури при пациенти с обсесивно-компулсивно разстройство.


Децата с обсесивно-компулсивно разстройство често се чувстват много тревожни, тъй като не могат да контролират обсесиите и/или компулсиите, а това често води до слагане на етикет за лошо дете. Състоянието им често е придружено със силен страх, че нещо ще се обърка. Понякога децата не осъзнават защо имат натрапливи мисли или неприемливо поведение.


Обсесиите и компулсиите понякога се превръщат в ритуали в ежедневието на децата. Но обичайните ритуали, които не пречат на качеството на живота, не се свързват с обсесивно-компулсивно разстройство. Например настояването за четене на приказка преди лягане, не е симптом на обсесивно-компулсивно разстройство, но скубането на косата, трупането на непотребни вещи, повтарянето на дума или фраза необичайно много пъти, спазването на точно определен ред, докосване или почукване определен брой пъти – могат да се считат за симптом.


При децата с налично обсесивно-компулсивно разстройство често се забелязват и друг тип проблеми. Например:

  • Проблеми от когнитивен характер. Трудно се концентрират върху върху учебните задачи;
  • Извършването на задачи, свързани с ежедневието, често отнема повече от обичайното време. Лесно се разсейват;
  • Разстройват се, ако не успеят да се справят с някоя дейност;
  • Често са твърде раздразнителни и/или тревожни;
  • Проблем със смяната на дейност – не могат да превключват рязко между обектите, в резултат на което се ядосват или разстройват;
  • Изпитват несигурност в действията си;
  • Проблеми от социален характер – трудно комуникира с други деца;
  • Отделя повече време за извършване на ритуалите си, отколкото за дейности, носещи приятно усещане;
  • Агресивни мисли - децата могат да бъдат измъчвани от много различни мисли за лоши неща, които биха могли да направят. „Ами, ако нараня някого? Ами, ако намушкам някого? Ами, ако убия някого?”;
  • Обсебване със специални номера. Например едно дете може да харесва само числото седем и следователно ще нарязва храната си на този брой парчета всеки път, когато яде.

 

Избягването на ситуации, които предизвикват мании и принуди, е много честа реакция (например избягването на докосване на предмети, на ходене на конкретни места, на конкретни мисли). В действителност избягването често е отговор, защото често заобикаля безпокойството и усещането за необходимост от ангажиране с отнемащи време компулсивни ритуали.


Принудите и избягването на обсесивно-компулсивно разстройство понякога се наричат „поведение при безопасност “, тъй като се използват за избягване на риск и дискомфорт. Обсесивно-компулсивно разстройство обаче не спазва правилата на здравия разум и с течение на времето тези поведения за безопасност всъщност засилват сериозността на симптомите.


Симптомите не се ограничават само до по-горе споменатите. Те могат редовно да се променят. Може да не са последователни и могат да се увеличават или намаляват в зависимост от това колко стресирано или уморено е детето. Дори и да се колебаят, това е естественият ход на заболяването, а не признак за възстановяване, така че е важно все пак да се потърси необходимата помощ.


Педиатричното обсесивно-компулсивно разстройство има много различни прояви - притеснения относно микробите, притеснения относно отговорността за вредата, гледане на обезпокоителни насилствени образи, загриженост за правилата за късмет и необходимост нещата да бъдат „точно както трябва“.  


Обсесивно-компулсивното разстройство в детска възраст често се среща едновременно с други разстройства като аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, синдром на Турет, тревожни разстройства, хранителни разстройства и други. Общият план на лечение трябва да вземе предвид това.  Детските психолози, детските психиатри и други квалифицирани специалисти в областта на поведенческото здраве обикновено диагностицират обсесивно-компулсивно разстройство след цялостна диагностична оценка въз основа на наблюдение и оценка на симптомите. Цялостната оценка разграничава симптомите на обсесивно-компулсивно разстройство от други състояния, които също включват повтарящи се мисли или повтарящо се поведение.


Децата с обсесивно-компулсивно разстройство често имат по-малка представа за своите мании от възрастните и все още може да нямат способността да разберат ирационалния характер на своите мисли и поведение. Това, съчетано с ограничени и/или развиващи се вербални способности, може да затрудни поставянето на правилна диагноза.


Подходящ подход на лечение е чрез когнитивно-поведенческа терапия. Набляга се на подход, наречен експозиция и превенция на отговора. Когато симптомите на обсесивно-компулсивно разстройство са умерени до тежки или при обстоятелства, които могат да възпрепятстват успешната когнитивно-поведенческа терапия, трябва да се обмисли комбиниран подход на лечение – когнитивно-поведенческа терапия плюс управление чрез инхибитори, повишаващи нивата на серотонин.


Чрез когнитивно-поведенческата терапия децата и родителите се учат на стратегии за освобождаване от капаните. Терапията включва въздържане на детето от непродуктивно поведение, както и изграждане на умения за по-висока устойчивост и толерантност към дискомфорта си. 


Друг компонент на терапията за обсесивно-компулсивно разстройство е семейната терапия. Важно е членовете на семейството да разберат разстройството и начините, по които неволно могат да допринесат за него. Децата и съпрузите или партньорите научават как да се приспособяват към обсесивно-компулсивно разстройство и да овладяват нови стратегии за отказ от това поведение. Като говорят по тези въпроси заедно, децата и партньорите се научават как да се противопоставят на старо поведение и реакции и да ги заменят с нови.

 

Библиография:
Американска академия за детска и юношеска психиатрия (2012) Практически параметри за оценка и лечение на деца и юноши с обсесивно-компулсивно разстройство.  Вестник на Американската академия за детска и юношеска психиатрия, 51 (1), 98-113.
Krebs G, Heyman I. Обсесивно-компулсивно разстройство при деца и юноши. Arch Dis Child. 2015; 100 (5): 495-9. doi: 10.1136 / archdischild-2014-306934

Hezel DM, Simpson HB. Излагане и предотвратяване на реакция при обсесивно-компулсивно разстройство: Преглед и нови насоки. Индийска J Психиатрия. 2019; 61 (Suppl 1): S85-S92. doi: 10.4103 / psychiatry.IndianJPsychiatry_516_18