Астмата предствалява хетерогенно заболяване, което включва цял синдромокомплекс. Характеризира се с хронично-рецидивиращ характер, това означава, че се редуват периоди на ремисия, с такива на обостряне.

 

Множество фактори определят обострянето на бронхиалната астма в детска възраст.При наличието на провокиращ фактор, влошаването настъпва внезапно и изглежда драматично. Състоянието силно нарушава качеството на живот и води до тежки физически дефицити, които влияят негативно и на психо-емоционалното състояние на детето.

 

Кои са провокиращите фактори?


Вирусни инфекции

Сред всички фактори, които имат отношение, към обострянето на подлежаща бронхиална астма, вирусните инфекции имат водещо значение. Респираторният синцитиален вирус (РСВ) е водеща причина за огромен процент от тежко протичащите бронхилолити през зимните месеци. Съществуват редица сходства между, РСВ-предизивикания бронхиолит и тежък астматичен пристъп - свиркащо дишане, възпаление на малките дихателни пътища, признаци на дихателна недостатъчност. С развитието на технологиите в медицината е доказана връзката между настъпването на влошаване в състоянието в хода РСВ –инфекция.

 

РСВ – инфекциите се свързват с появата на изразен бронхообструктивен синдром основно при новородени, кърмачета и деца с подлежащи сърдечносъдови заболявания с ляво-десен шънт. При по-големите деца се наблюдава по-леко протичане.


Риновирусите (РВ) са едни от най-честите причини за отключване на астматичен пристъп. Риновирусите биват: риновирус - тип А, B и С. Последният доказано има отношение към изострянето на бронхиалната астма. Пикът на заболеваемостта е основно през пролетта и есента и с тях се свързва повишената честота на астматични пристъпи в тези два периода от годината.

Бактериални инфекции

Представляват сериозна заплаха за всеки детски организъм. Децата с подлежаща астма са особено застрашени от усложнения. Има данни, според които наследената микробиота може да се окаже протективен фактор срещу астматични пристъпи, като предотвратява колонизацията с други патогени. При атопичните деца е нарушен бронхиалният епител поради експозицията на конкретните алергени. Контактът с инфекциозни агенти може да има много по-сериозен негативен ефект.

Замърсен въздух

Изключително определящ фактор за влошаване състоянито и обостряне на бронхиалната астма е замърсеният въздух, богат на въглероден диоксид. Нещо повече, едновременното излагане на силно замърсен въздух, алергени и вирусни агенти, потенцира тяхното деструктивно действие върху респираторния епител.

 

Цигарен дим

Пушенето се свързва с лош контрол на бронхиалната астма и чести обостряния сред възрастната популация. Съответно, пасивното пушене има същия ефект сред децата. На базата на голям мета-анализ на 70 клинични проучвания се докладва двойно завишение на риска за развитие на бронхиална астма сред деца изложени на пасивно пушене.

 

Алергени - полени, плесен

При децата с подлежащи сезонни алергии към конкретни аероалергени, често периода на излагане на съотвения алерген съвпада със сезона на някои инфекции. По този начин лесно може да се предвиди, кога се очаква да натъпи обостряне на състоянието и да се вземат съответните превантивни мерки. Атмосферната концентрация на полените от ден на ден, както и от година на година, може значително да варира в зависмост от множество климатични фактори, като температура и влажност. Например гръмотевичните бури могат да предизвикат нарушаване на поленовите обвивки и да доведат до едновременното освобождаване на големи количества алерген във въздуха.

Физиологични фактори - стрес

Един често подценяван рисков фактор е психологическото състояние на детето. Стресови фактори, като социално-икономическо състояние, междуличностни конфликти, емоционален дистрес и други от години се свързват с настъпване на тежки астматични пристъпи.