Една от най-бързо и динамично развиващите се ситеми в организма на новороденото е нервната система. През първия триместър преминава адаптацията към външната среда на живот, както и началото на двигателното развитие. Новородените разполагат с редица безусловни рефлекси, които в еволюционен план са осигурявали оцеляването. Те са налични до около 4-месечна възраст, след което изчезват, като успоредно се изграждат условни такива.


При неврологичен преглед на децата от 0- до 3-месечна възраст, се оценяват:


Сетивни реакции – още в родилното отделение, се изследва слухът на новороденото. Бебетата имат по-силен слух от възрастните поради промените, които настъпват в проводния апарат с времето. Реагират на болка с отдръпване на съответния крайник, усещат допир. Около 2-месечна възраст започват да следят предмети, но дори на по-ранен етап реагират на движещи се предмети.Човекът се ражда с голяма група безусловни рефлекси, повечето от които са насочени към осигуряване на храненето (кърменето) още в първите минути след раждането:


Рефлекс на търсене – при докосване на бузата, новороденото извръща глава в същата посока. Този рефлекс спомага за намиране на гърдата на майката;


Сукателен рефлекс – той е напълно развит при децата родени около термин, включва участието на езика и мускулите на устата и гълтателната мускулатура. Недобре представен е при недоносените новородени, поради което при тях се наблюдават и повече проблеми с храненето и често се налага въвеждането на храна чрез назогастрална сонда;


Хоботков рефлекс – при почукване на горна или долна устна, се съкращава m.orbicularis oris, в резултат на което се издават двете устни напред;


Маринеско-Радовичи – при одраскване на дланта покрай тенара в посока към палеца, се получава съкращение на m.mentalis от съответната страна на брадичката;


Хватателен рефлекс – при поставяне на предмет (пръст) в ръката на бебето, то го захваща изключително здраво;


Рефлекс на Моро – ръката на изследващия захваща главата на бебето дорзално, след което се повдига в полуизправена позиция. Следва рязко наклюдяване надолу, при което детето спонтанно изпъва и разперва ръце в страни и изключително бързо ги свива към тялото си и се разплаква. Асиметричното изпълнение на този рефлекс може да се дължи на подлежаща увреда на оподрно-двигателния апарат (фарктура на ключица), периферно увреждане на двигателни неврони или цетрална хемиплегия;


Автоматична походка – при захващане на бебето под мишниците, след което единият крак следва да докосне леко повърхността на която се изследва и тялото се накланя напред. Следва автоматично задвижване на долните крайници, което наподобява походка;


Рефлекс на Галант – при умерено притискане на паравертебралната мускулатура, успоредно по продължението на гръбначния стълб настъпва извиване на тялото в същата посока, с отклоняване на главата и изпъване на долен крайник;


Шиен тоничен рефлекс – при пасивно обръщане на главата на детето в ляво или дясно, крайниците от съответната страна се изпъват, другите се свиват (при обръщане главата на дясно, дясна ръка и десен крак се изпъват, а лявата ръка и левият крак се свиват), позицията която заема напомня фехтовач.


До края на 2-рия месец се очаква новороденото да започне да задържа глава, което се изследва при поставяне детето по корем.


Здравото доносено новородено има превалиращ тонус на флексорната мускулатура.


След 2-месечна възраст кърмачето разпознава майката и започва да следи движещи се предмети. Угасват част от примитивните рефлекси - автоматична походка и защитетен рефлекс на новороденото.


През третия месец се появява насочено движение на ръцете към предмети, гукането и първите усмивки.