Неизясненото температурно състояние в детска възраст представлява сериозно предизвикателство за лекуващия лекар. При около 20% от децата с температура не се установява конкретен фокус на инфекция, т.е. липсва видима причина.

 

В по-голямата част от случаите причината е начало на вирусна инфекция. При малка, но все пак значима част от тях се касае за бактериална инфекция.С повишен риск за възникване на усложнения са децата под 3-годишна възраст. Физикалният преглед и историята на заболяването в повечето случаи не насочват към скрита бактериемия или сериозна бактериална инфекция.

 

Малка част са сериозните инфекции, които, ако не са разпознати своевременно, крият риск за настъпване на животозасташаващи усложнения и фатален изход.

 

Какво означава фебрилитет?

Под фебрилитет се разбира измерване на стойности на телесната температура над 38 °C (ректално). Най-често неуточнените фебрилитети в тази възрастова група се дължат на уринарна инфекция, с конкретен бактериален причинител.


Сред най-сериозните подлежащи причини за неуточнено фебрилно състояние са:

 • Менингит;
 • Пневмония;
 • Инфекция на уринарния тракт;
 • Бактериемия;

При новородените имунната система е незряла и са с особено завишен риск за възникване на сериозни системни инфекции. Именно в тази възраст инфекцията бързо се разпространява по хематогенен път и наличието на бактериален фокус предполага с по-висока вероятност възникването на бактериемия или метастатична бактериална инфекция.


Само около 2,5% до 3% от високо фебрилните деца под 3-годишна възраст са с окултна бактериемия, което обичайно се дължи на S.pneumoniae. С въвеждането на пневмококовата ваксина се наблюдава сериозен спад в честотата на това състояние. Вирусните инфекции са най – честата водеща причина за фебрилитет в тази възраст, като следва да се изключи по-сериозна подлежаща причина.

 

История на заболяването

Посещението при всеки лекар започва със запознаване с пациента и кратко описание на проблема, който е повод за визитата – анамнеза на заболяването.

При децата с неясно температурно състояние е особено важно да се уточнят някои подробности:

 • Каква температура е измервана предходни пъти и как точно е установена повишената температура при настоящото състояние; Къде (ректално, аксиларно, сублингвално, безконтактно) е измерена и с какво устройство (електронен, живачен, галиев, инфрачервен термометър);
 • Какви максимални стойности са измерени;
 • В колко последователни измервания;
 • При съмнение за претопляне, температурата се измерва около 15 до 30 мин. след създаването на комфортна среда;
 • Оценява се активността на детето като с особено внимание се подхожда при летаргични, отпуснати и трудноконтактни деца;
 • Може ли/отказва ли да приема течности и храна през устата;
 • Какъв е бил тонусът и храненето преди възникването на фебрилитета;
 • Търсят се съпътстващи симптоми (гадене, повръщане, диария, фотофобия и др.);
 • Контакт с болни деца/възрастни;
 • Скорошни имунизации;
 • Уринарни проблеми – колко често уринира, наблюдава ли се промяна в урината или поведението по време на уриниране;
 • Уточнява се наличието на подлежащи заболявания, които са установени.