Бъбречната функция е изключително важен показател за правилното функциониране на човешкия организъм. При децата рисковете, свързани с увреждане на бъбречната функция, са много и често са водеща причина за смъртност или сериозни увреждания в организма на бебето или порасналото дете.
 
Нефрозният синдром е сред най-честите увреждания на бъбреците при деца. Това е синдром, който се проявява като клинико-лабораторен процес, възникващ в резултат на повишен пермеабилитет в гломерулната система на бъбреците.
 
Клиничната симптоматика е много специфична. Проявява се с отоци в крайниците и корема, повишено отделяне на белтък с урината над 3 грама за 24 часа, понижено ниво на белтъци и албумини в кръвната плазма и повишено ниво на триглицериди и холестерол.
 
Състоянието нефрозен синдром засяга най-често момчетата. По принцип засяга деца във всички възрасти, но статистическите данни показва, че децата между 1- и 5-годишна възраст страдат най-често.
 

1. Какви може да бъдат причините за поява на този синдром?

Нефрозният синдром възниква най-често като усложнение на първичните гломерулонефрити. Най-честото усложнение, предизвикващо проява на състоянието, е гломерулонефрит с минимални изменения в анатомичната структура. Също така нефрозният синдром може да бъде усложнение на огнищна гломерулна склероза, мезангиокапилярен гломерулонефрит и колагенозни нефропатии.
 
Съществува още една форма на нефротичен синдром. Това е Финландската нефроза, която при нас се проявява изключително рядко в детска възраст. Това е вродено състояние, което се проявява още в кърмаческа възраст.
NEWS_MORE_BOX
 
Други причинители на нефрозния синдром могат да бъдат медикаменти от групата на антибиотици, медикаменти за лечение на високо кръвно налягане – АСЕ инхибитори и златните препарати. Също така нефротичният синдром може да бъде усложнение от някои инфекциозни заболявания, като хепатит, малария или токсоплазмоза. Синдромът на Алпорт и туморните образувания са следващият по честота причинител за поява на нефрозен синдром.
 

2. Как се развива заболяването?

Гломерулната базална мембрана се уврежда, като се намалява отрицателният й заряд и се увеличава размерът на порите й. Вследствие на това се повишава пермеабилитетът на мембраната и настъпва загуба на белтък с урината. В резултат на високостепенната загуба на белтъци настъпва хипопротеинемия в кръвта. Понижава се онкотичното налягане, течностите от съдовете преминават в интерстициалното пространство. Понижава се плазменият обем и се активира системата ренин-ангиотензин-алдостерол и се получава задръжка на сол и течности. Вследствие на това се появяват отоци по крайниците и корема. 
 
Засега не е съвсем ясна причината за повишаване нивата на холестерол при заболяването. Загубата с урината на белтъци, регулиращи мастната обмяна, засилва продукцията на високоплътен холестерол в черния дроб. Поради потисната активност на разграждащия ензим за липопротеини е нарушено превръщането на високоплътния холестерол в нископлътна мазнина.
 
Продължението очаквайте скоро