Проблемите със съня при децата винаги тревожат родителите. Нарушенията на съня при детето рефлектират върху качеството на съня и работоспособността на цялото семейство. Важно е своевременното уточняване на проблема и изготвянето на стратегии за справяне. В част от случаите се касае за състоянието нощен терор.

 

Нощните терори представляват специфични нарушения на съня, които се отличават с внезапна поява на тревожност и неспокойствие в различна степен. Предполага се ролята на редица провокиращи фактори, но до момента не е потвърдено нито едно структурно или биохимично отклонение.


 

Преди да се приеме, че именно това е проблемът, е важно да се оцени и отдиференцира състоянието от редица други по-сериозни състояния.

 

Диференциална диагноза – какво може да провокира нарушения на съня?

Списъкът на състоянията и заболяванията, които влияят на качеството на съня е дълъг. Нощните терори са доброкачествени самоограничаващи се състояния, но трябва да се отграничат от други нарушения, част от които са:

  • Нарушения на дишането – сънна апнея;
  • Гастроезофагеален рефлукс;
  • Страх от раздяла;
  • Паник атаки;
  • Посттравматичен стрес;
  • Разтройства на REM фазата;
  • Епилепсия асоциирана със съня и др.;

 

Какво е лечението?

Състоянието е обичайно доброкачествено и самоограничаващо се и не се налага специфично лечение. Достатъчно е да се следват някои препоръки за по-качествен сън и обучение на родителите.

При наличие на подлежащо заболяване се оценя и провежда адекватно лечение. Дихателните нарушения имат пряк ефект върху честотата на нощните терори.


Ежедневно трябва да се осигури добър режим който включва адекватен дневен и нощен сън съобразен с нуждите спрямо възрастта.

Рутинно се проследява растежа и развитието на децата, които страдат от нощни терори. Наблюдава се периодично за появата на отклонение от типичните характеристики на нощните терори.


Всеки път усилията на възрастните трябва да са насочени към пълно обезопасяване на детето и средата. Възможно е по време на епизодите децата да се самонаранят. Отстранете опасни предмети от спалнята, подсигурете прозорците, обезопасете изхода или затворете добре.

 

Препоръчва се спазване на строг график по отношение на съня. След като се уточни обичайното време за поява на нощните терори, се прилага планувано събуждане. Използва се дневник на съня, който се изготвя в продължение на поне 5 нощи. Ако се наблюдава конкретно време за поява на епизода, детето се буди 10-15 мин преди това, задържа се будно около 4-5 мин., след което може да продължи съня.

 

След края на епизода, родителите трябва да помогнат на детето да се върне обратно в леглото. Няма смисъл от опити да обсъждате случилото се, обичайно децата не помнят почти нищо.