Поведенчески растройства у децата, свързани с хиперактивност и трудно задържане на вниманието могат да бъдат повлияни от ограничението на изкуствените оцветители и консервантите в хранителните продукти, казват австралийски специалисти. Според проф. Андрю Кемп обаче, това остава като алтернатива, а не основно лечение.

Макар и да липсват научни данни за ефективността, за поведенческите разстройства масово влизат в употреба методите на алтернативната медицина. Лекарствените средства и алиментарната модификация са били обект на ред клинични проучвания, но поведенческата терапия също се смята за задължителен елемент от лечението, макар и да не е достатъчно изследван.

Проучване през 2007 година показа, че здрави деца са значително по-активни след консумацията на продукти, съдържащи високо количество консерванти и оцветители. Във връзка с това бяха прегледани данни за връзката на последните с поведенческото разстройство. От 22 проучвания по въпроса, проведени между 1975 и 1994г. поне 16 сочат за наличието на ефект поне у някои деца.