СУЕ или скорост на утаяване на еритроцитите е един от най-често изследваните лабораторни показатели. Методът е сравнително евтин и лесно се осъществява. Той е обикновено една от първите стъпки в диференциално-диагностичния план и дава начални насоки за етиологията на заболяването.

 

От друга страна, скоростта на утаяване на еритроцитите е неспецифичен показател, който се променя при редица заболявания и физиологични състояния, както и при неправилно изпълняване на изследването.


 

В какво се състои изследването?

 

Попаднала извън човешкия организъм, кръвта относително бързо се съсирва. При добавяне на антикоагулант обаче (вещество, което не позволява на кръвта да се съсири) това не се случва, а еритроцитите постепенно се утаяват на дъното на съда. Нормално за 1 час плазмата, която остава над еритроцитите образува стълб около 15 мм.

 

СУЕ се влияе от много фактори:

  • Броят на еритроцитите – при анемии скоростта на утаяване на еритроцитите се увеличава.
  • Размерите на еритроцитите – когато червените кръвни клетки са по-големи, СУЕ също се ускорява.
  • Нивото на протеини в кръвта – при намаление на албумина в кръвта се нарушават електрическите потенциали на еритроцитите и те се утаяват по-бързо.

Ускореното СУЕ се установява и при редица патологични състояния на организма:

 

1. Инфекции. Бактериалните инфекции са най-честата причина за ускорено СУЕ. Това се случва обикновено при локално бактериално възпаление, като гнойна ангина, отит, бактериална пневмония, ентероколит, инфекция на пикочните пътища, менингит, абсцес. В много по-голяма степен се повишава СУЕ при системни инфекции – сепсис, бактериемия.

 

Описаните заболявания са съпроводени с характерна клинична картина в зависимост от засегнатия орган, както и повишена телесна температура, отпадналост, понижен апетит.

 

Стойността на СУЕ позволява разграничаване на вирусна от бактериална инфекция, тъй като вирусните обикновено не оказват влияние върху стойността на СУЕ или то е много малко.

 

2. Имунни и автоимунни заболявания. Това са най-често болести на съединителната тъкан – ювенилен хроничен артрит, васкулити, лупус еритематодес, дерматомиозит. Те също се съпровождат с типична клинична картина в зависимост от заболяването – болки в мускулите и/или ставите, наличие на обриви, повишена температура и други.

 

Болести, засягащи храносмилателната система, като болест на Крон, хроничен улцерозен колит също протичат с повишено СУЕ. За тях са характерни още хронична диария с или без примеси на слуз, кръв, болки в областта на корема, повишена температура, загуба на тегло и други.

 

Заболяванията, засягащи бъбреците, като гломерулонефрит, могат също да доведат до ускоряване на СУЕ. Другите симптоми включват по-малко количество на отделената урина, която може да има червен цвят (хематурия), отоци по тялото, повишено кръвно налягане и други.

 

NEWS_MORE_BOX

 

3. Анемии. СУЕ се ускорява при:

  • Понижаване броя на еритроцитите, намален хематокрит.
  • При макроцитни или мегалобластни анемии в резултат от увеличената маса на червените кръвни клетки.
  • При диспротеинемии в резултат от променения заряд на клетките.

Съпътстващите симптоми включват бледост на кожата и лигавиците, ускорена сърдечна дейност и други.

 

4. Злокачестевни заболявания – левкемии, солидни тумори. Характерни за тях са още увеличените лимфни възли, отслабване на тегло, изпотявания, загуба на апетит, адинамия и други.

 

От посоченото до тук става ясно, че само по показателя ускорено СУЕ не може да се постави диагноза. Както всички останали лабораторни изследвания, така и скоростта на утаяване на еритроцитите трябва да се тълкува в контекста на оплакванията на болния, клиничната картина и останалите параклинични изследвания.

 

Ускореното СУЕ не е диагноза. Необходимо е обаче да се потърси причината за него и ако е необходимо, да се предприеме лечение. Проследяването на СУЕ подпомага оценката на ефекта от терапията и позволява своевременно да се реагира при наличие на рецидив.