Морбили е силно заразно вирусно инфекциозно заболяване. То спада към групата на шарките. Въпреки, че обривът на пръв поглед е най-отличителната черта на болестта, всъщност вирусът поразява и други органи и системи. В някои случаи усложненията, които настъпват са тежки и дори фатални.

 

Вирусът на морбили е един от най-заразните инфекциозни агенти, които са познати на науката. Предаването става по въздушно-капков път. Това означава, че в затворени колективи, като детски градини, ясли, училища, за кратко време може да „избухне” епидемия при наличие дори само на едно заразено дете.


 

Какви са причините за това?

 

  • Предаването на инфекцията по въздушно-капков път „осигурява” на вируса бързо разпространение от дете на дете. Проветряването на помещенията невинаги помага. Причината е, че вирусът запазва своята контагиознист в рамките на около 1 час при попадане в околната среда.
  • Висока контагиозност. В над 90% от случаите при контакт с вируса се развива клиника на морбили. Това означава, че ако в един колектив има 10 неваксинирани деца, то 9 от тях ще се разболеят от морбили.
  • Ваксинацията. Съществува задължителна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Тя се прилага в две дози, като първата се поставя на 13 месечна възраст. Високият процент ваксинирани деца в предишните години е помогнал за изграждане на добър колективен имунитет. Така например в периода от 2000 до 2010 година в САЩ са регистрирани по-малко от 100 случая на морбили. Причината да не избухне епидемия е доброто ваксинално покритие на населението.

 

Какво означава колективен имунитет?

 

Ако в едно общество, като училище или детска градина, има 100 деца, като от тях 98 са ваксинирани, а 2 по една или друга причина са неваксинирани. Ваксинираните осигуряват необходимата защита на неваксинираните, поради добрия колективен имунитет. Т.е. те не допускат в колектива разпространение на вируса. Така шансът двете неваксинирани деца да се разболеят е много малък.

 

За едно толкова силно заразно заболяване, като морбили, е необходим висок процент на ваксинираните деца, за да се осигури този напрегнат колективен имунитет. Това означава над 95% от децата да са с поставена ваксина. По-ниското покритие на ваксинацията довежда до отслабване на колективния имунитет. Така децата, които не са ваксинирани, остават незащитени.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Поради навлизането на антиваксиналните движения все повече родители отказват да поставят на децата си задължителните ваксини. Това създава сериозна заплаха за избухване на епидемии. Трябва да се знае обаче, че морбили не е обикновена шарка. Въпреки, че основната отличителна черта на заболяването е обривът, той далеч не е единствената клинична изява.

 

Морбили може да доведе до развитие на тежки усложнения в краткосрочен и дългосрочен аспект,

 

Непосредствените усложнения от инфекцията включват:

  • Засягане на гастроинтестиналния тракт - повръщане, диария и развитие на дехидратация;
  • Засягане на дихателната система – остър среден отит, ларингит, пневмония, бронхиолит;
  • Засягане на нервната система – фебрилен гърч;

 

За някои тези усложнения могат да не звучат толкова страшно, тъй като те могат да настъпят при боледуване и от някои банални вирусни инфекции. Късните усложнения обаче далеч не са за пренебрегване. Вирусът може да доведе до трайни последствия и инвалидизация, поради засягане на редица важни органи и системи – бял дроб, черен дроб, нервна система, имунна система.

 

В България съществува утвърден с годините имунизационен календар. Поставянето на ваксините, които са заложени в него, има задължителен характер. Това е така, защото освен персонална отговорност, носим и отговорност към обществото.