Пробиотиците представляват „полезни” бактерии, които при оптимален прием оказват редица благоприятни ефекти върху организма. Тяхната употреба в последните години нарасна значително. Най-често се използват при лечение на остър гастроентерит и антибиотик-асоциирана диария. (Към първа част от материала...)

 

Напоследък все повече се изучава ролята им в превенцията на редица инфекциозни заболявания в детска възраст. Най-често се касае за респираторни инфекции и заболявания на гастроинтестиналния тракт.


 

Честите дихателни инфекции са сериозен проблем при децата, които посещават детски ясли и градини. Причината е фактът, че имунната система на детето на тази възраст е все още незряла, а социалните му контакти се увеличават и то неминуемо започва да се среща с по-голям брой и разнообразни микроорганизми. Доказано е, че децата, които посещават обществени заведения боледуват 2-3 пъти по-често в сравнение с тези, които се гледат у дома. Те посещават значително по-рядко лекарския кабинет и съответно при тях не се налага толкова чест прием на антибиотици.

 

Необходимите защитни мерки за предпазване от боледуване включват: пълноценна и балансирана храна, прием на пресни плодове и зеленчуци, редовно миене на ръцете и употреба на дезинфектант, ограничаване контактите с болни хора, редовен имунизационен календар.

 

В последните две десетилетия обаче все повече се проучва и ролята на пробиотиците в превенцията срещу заболявания на респираторния и храносмилателния тракт. Повечето проучвания отчитат намаляване на боледуванията при прием на пробиотик сред децата, посещаващи детско заведение. Остават обаче някои въпроси, като кои щамове реално са ефективни за превенция от респираторни заболявания.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В три проучвания, обхващащи 1375 деца, е установено, че Lactobacillus rhamnosus в действителност оказва положителен ефект и намалява заболеваемостта сред децата. Учените не са единодушни обаче дали е нужно да се предписват рутинно пробиотици при деца, които често боледуват или са с повишен риск от заразяване с респираторни инфекции. Към момента те се препоръчват като профилактика през зимните месеци при малки деца, които често боледуват. Необходимо е обаче извършване на по-задълбочени изследвания за ефекта им, ползите, дозите и начина на употреба.

 

Правени проучвания са проучвания за ролята на пробиотиците в борбата с вътреболничните инфекции. Последните възникват поне 48 часа след приема в болницата. Честотата им остава висока, въпреки спазването на редица хигиенни мероприятия. Вътребнолничните инфекции оскъпяват и удължават значително престоя в болницата. Освен това често се касае за резистентни щамове, които се лекуват по-трудно.

 

Употребата на пробиотици се препоръчва предимно при деца, които продължително време се лекуват в болница, тъй като се счита, че при тях рискът от вътреболнични инфекции, е по-висок. Открит е позитивен ефект в редуциране проявите на диария като резултат от вътреболнична инфекция при прием на Lactobacillus rhamnosus. За другите пробиотици все още няма достатъчно проучвания или те са с незадоволителен ефект. При респираторните вътреболнични инфекции проучвания са ограничени и съответно препоръки не могат да бъдат дадени.

 

Важно е да се разбере, че пробиотиците имат определени показания за употреба. Те в действителност имат редица полезни за организма ефекти и могат да го предпазят от някои заболявания. Ефективността им обаче зависи, както от самия бактериален щам, така и от дозата. Пробиотиците не са панацея и приемът им трябва да става при определени индикации и по лекарско предписание, в зависимост от заболяването и очакваните ползи. Трябва да се подбере и точният препарат в удобна за прием форма.