Липсата на достатъчно мляко, умерено излагане на слънчевите лъчи и адекватно физическо натоварване води до висок риск за увреда на костите на децата ни. Както тези с рахит, така и много деца, които на пръв поглед изглеждат здрави, нямат достатъчно здрави кости, казват специалисти. Това от своя страна ги предразполага от фрактури вследствие остеопорозата на по-късен етап от живота.
Днес специалисти са поели задачата да проучат костната плътност при децата и отражението на споменатите по-горе фактори върху нея. Целта им е да изградят и база за оценка на костната тъкан, за да преценят дали даден случай трябва да бъди притеснения или всичко е в границите на нормалното.
Юношеството е най-важната възраст за изграждането на костите, а се смята, че дори непълноценна минерализация, дори до 10% под нормалното, може да даде отражение. Дори в тяхната възраст, специалисти казват, че фрактурите настъпват предимно при младежи с по-ниска плътност на костната тъкан. Т.е. фрактурата не е просто въпрос на рискови игри, травматизиращи действия и др.
Днес децата не само не получават достатъчно калции, но и не се движат колкото е необходимо, особено на открито под лъчите на слънцето.