Коарктацията на аортата представлява стеснение, засягащо някоя от частите й. Аортата излиза от лявата камера и снабдява с оксигенирана кръв всички части на тялото. Стеснението й довежда до затрудняване работата на лявата част на сърцето – то трябва да се съкращава „по-силно”, за да може да изтласка същото количество кръв през стеснения участък.

 

Степента на стеснение може да е различна, като в някои случаи коарктацията протича безсимптомно, а в други се налага спешна оперативна или интервенционална процедура.


 

Каква е причината за коарктация на аортата?

 

Коарктацията представлява вроден дефект, като тя засяга два пъти по-често момчетата в сравнение с момичетата. Понякога може да е част от друго генетично заболяване – синдром на Търнър (засягащо момичетата) или в 70% от случаите да е в комбинация с друг вроден сърдечен порок – бикуспидна аортна клапа.

 

Какви са симптомите?

 

Обикновено коарктацията на аортата се диагностицира рано. Има случаи обаче (при по-малко стеснение), в които диагнозата може да се забави – до юношеска и дори до зряла възраст. Често причина за консултацията с детски кардиолог става случайно измерено високо артериално налягане. Може да е налице и болка в краката или чувство за умора при физическо натоварване. При прегледа може да се установи сърдечен шум.

 

Открива се разлика между измереното артериално налягане на дясна ръка и на някой от двата крака, като на краката то е по-ниско. Може да е налице и разлика в наляганията на двете ръце. Пулсациите на големите артерии на краката също са по-слаби в сравнение с тези на ръцете.

 

Как се поставя диагнозата?

 

При прегледа обикновено се установява систолен сърдечен шум и описаната по-горе разлика в пулсациите и артериалното налягане. Рентгенографията може да покаже разширена сърдечна сянка и белодробна хиперволемия, особено ако се касае за високостепенна коарктация на аортата.

 

Диагнозата се потвърждава посредством ехокардиография. Може да се наложи провеждане на интракардиално изследване, за да се визуализира кръвотокът и да се оцени хемодинамиката.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Какво е лечението?

 

Препоръчва се скоро след откриване на коарктацията да се пристъпи към оперативно или ендоскопско лечение. При оперативното се отстранява стесненият участък и се свързват двата свободни края на аортата. Другият метод е посредством инвазивна процедура – балонна дилатация.

 

Какво се случва след това?

 

След корекция на дефекта повечето от симптомите, предизвикани в резултат от стеснението на аортата, постепенно отшумяват. Непосредствено след оперативната интервенция се наблюдава преходно повишаване на артериалното налягане в резултат от преразпределението на кръвотока. Това може да наложи прием на антихипертензивни медикаменти известно време след корекцията на дефекта.

 

Препоръчва се редовно измерване на артериалното налягане, проследяване на състоянието от детски кардиолог с периодично провеждане на ехокардиография. Причината е, че коарктацията на аортата може да възникне отново. Така при редовните прегледи може да се диагностицира рано новото стеснение и да се вземат съответните мерки. Обикновено децата трябва да избягват тежките физиески натоварвания особено в първите месеци след интервенцията.

 

Каква е прогнозата?

 

Ако не се проведе необходимото лечение на коарктацията, много често се стига до декомпенсация във възрастта 20-40 години. Най-честите усложнения при нелекувана коарктация са свързани с повишеното артериално налягане, което може да доведе до развитие на сърдечна недостатъчност, коронарна съдова болест, хипертонична енцефалопатия, мозъчен кръвоизлив. Инфекциозният ендокардит е друго тежко усложнение. Затова се препоръчва провеждане на профилактика с бактерицидни антибиотици.