COVID-19 се разпространява с невиждани досега темпове. До момента случаите на деца заболели от COVID-19, които са били установени и докладвани са сравнително малко в сравнение с общата цифра за човешката популация. Към 20.02.2020 г., те възлизат на 2,4% от общо 75 465 случая (потвърдени и подозирани в Китай). Анализ на един от големите севернокитайски градове предполага, че процентът на заболелите под 15-годишна възраст може да нарасне от 2% до 13% в по-късните етапи от разпространението на вируса.


Според отчетените доклади в Китай, повечето от децата са заразени при контакт с болен у дома. Има един случай на 3-месечно кърмаче, което е посетило лечебно заведение и е било първото заболяло в семейството - първоизточник на инфекцията. Регистриран е един случай на дете със стомашно-чревни оплаквания, което е преминало през няколко здравни центъра преди да се постави диагнозата.


При предходните регистрирани взривове на зоонози, каквито бяха тежкият остър респипираторен синдром (ТОРС) и близкоизточния респираторен синдром (MERS), по-голямата част от потвърдените случаи са били на възрастни индивиди. Установените заболели деца са били заразени основно от възрастен болен в домакинството.Децата играят ключова роля при разпространението на заболяването!

Клинични прояви при деца

Децата са обикновено в леко до средно увредено общо състояние, като в повечето случаи се установяват:

  • Признаци на респираторна инфекция;
  • Кашлица;
  • Запушен/течащ нос;
  • Зачервено гърло.

Водещите симптоми, докладвани при всички пациенти с потвърден COVID-19, до момента са сходни с всяка друга респираторна инфекция. Те включват треска, кашлица и затруднено дишане. Стомашно-чревните прояви, като коремна болка, диария, гадене и повръщане са изключително рядко срещани сред възрастни пациенти.


В доклад за 9 хоспитализирани деца с потвърдено заболяване в Китай се посочва, че само при половината заболяването започва с треска, а едно е било със стомашно-чревни оплаквания. При епидемията от SARS-CoV-2, са доказани множество случаи с асимптомно протичане на инфекцията.

 

Признаците и симптомите на COVID-19 са подобни на тези на останалите вирусни инфекции с респираторно засягане, чести за детската възраст. Важно е педиатрите да бъдат с повишено внимание за вероятна COVID-19 инфекция, но в диференциално-дигностичен план винаги трябва да продължат да се обмислят и други причинители, като грип, който е далеч по-опасен за малките пациенти.

 

Клинично протичане и усложнения сред децата

Усложненията при децата са доста по-рядко срещани в сравнение с възрастните според данните от китайските доклади. Най-тежките усложения (тежък остър респираторен дистрес рес синдром ARDS и септичен шок) са докладвани за едно 13-месечно дете с доказана инфекция. За останаите потвърдени случаи е описано леко протичане. До 20.02.2020 г. само един от докладваните дотогава 2114 смъртни случая измежду всички 55 924 с потвърдена COVID-19 инфекция, е бил на пациент под 20-годишна възраст. Не са описани допълнителни детайли за случая.

 

При провеждане на фасова рентгенография на белидробове и сърце се установяват петнисти инфилтративни засечнвания. Компютърнотомографкосото изследване показва нодуларни засечвания тип матово стъкло.

 

Симптомите и ходът на протичане на инфекцията са значително по-леки при деца в сравнение с възрастни. До момента няма данни дали децата с подлежащи заболявания не са с повишен риск за тежко протичане.

 

Лечение и превенция

Все още нито едно от противовирусните лекарства на пазара не е лицензирано от Американската агенция по храните и лекарствата (U.S. Food and Drug Administration-FDA) за приложение при потвърдена инфекция. Най-ефективни остават мерките за превенция и контрол на разпространението.

 

В Китай за деца са прилагани Lopinavir/ritonavir и interferon-alpha, но все още не е уточнена ефективността и безопаснотта им.

 

Библиография:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)