Хидроцефалията (от гръцки hydros – вода, а cephalus – глава) е състояние, което се причинява от задържането на голямо количество церебро-спинална течност в мозъка. Това може да доведе до възникване на нарушения в умственото и физическото развитие и изисква своевременно лечение.

 

Цереброспиналната течност се произвежда непрекъснато от определени структури в мозъка, циркулира през вентрикуларната система и се абсорбира от кръвния ток. Функциите й са разнообразни и много важни:


 • Защитна - предпазва мозъчните структури от механична увреда.
 • Трофична - доставя важни метаболити до мозъчната тъкан и отстранява отпаднитее продукти от обмяната на веществата.
 • Циркулирайки между главния и гръбначния мозък, церебро-спиналната течност участва в коригирането на промените в интракраниалното налягане

Каква е причината за развитието на хидроцефалия?

При определени условия количеството на церебро-спиналната течност се увеличава:

 • При наличие на блокаж, който нарушава нормалното дрениране на ликвора;
 • При нарушаване на абсорбционната способност на кръвоносните съдове;
 • При повишена продукция.

Голямото количество церебро-спинална течност води до повишаване на вътречерепното налягане, което може да доведе до мозъчна увреда. В някои случаи хидроцефалията може да възникне още преди раждането. Това става при наличие на:

 • Дефект в развитието на централната нервна система;
 • Генетичен дефект;
 • Някои инфекции на майката по време на бременността, като например рубеола.

Причини за възникване на хидроцефалия след раждането и при по-големи деца и възрастни са:

 • Инфекции на централната нервна система, като менингит;
 • Кръвоизливи в главния мозък, възникващи скоро след раждането (особено при недоносени бебета);
 • Травма на главата;
 • Механично увреждане, което може да настъпи преди по време на или след раждането;
 • Тумори.

 

Какви са симтомите при хидроцефалия?

 

Тъй като състоянието много бързо може да доведе до трайна мозъчна увреда, е много важно ранното разпознаване на симптомите. Ранни симптоми при кърмачетата са: бомбирана фонтанела, бързо увеличаване на размерите на главата, гърчове, фоксиран поглед надолу, повръщане, летаргичност, понижен мускулен тонус, намален апетит.

 

При по-големите деца могат да се наблюдават: промяна в поведението, силен и пронизителен плач, главоболие, мускулни спазми, намален апетит, летаргия, загуба на координацията, повръщане и гадене, гърчове, трудна концентрация.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Как се поставя диагнозата?

Необходимо е подробно снемане на анамнеза за протичането на бременността, здравословното състояние на майката по време на нея, усложнения при раждането, протичането на неонаталния период.

 

Извършва се неврологичен преглед и изследване на очните дъна. Образните методи, които идват на помощ при диагнозата са: компютърна томография и ядрено-магнитния резонанс.

 

Как се лекува хидроцефалията?

 

Хидроцефалията може да бъде фатална, затова е много важно своевременното й лечение. То има за цел да предотврати по-нататъшното увреждане на мозъка, като възстанови нормалния дренаж на церебро-спиналната течност.

 

Най-често използваната терапевтична опция е оперативно поставяне на шънт. Състои се в поставянето на дренираща система с клапа. Тя позволява на цереброспиналната течност да се движи в правилното направление и поддържа нормалния й обем. Поставя се катетър, единият край на който се фиксира във вентрикулите, а другият – в перитонеалната кухина. Така излишното количество церебро-спинална течност се отвежда от мозъка към перитонеума, където то по-лесно се дренира.

 

Шънтовата система е дефинитивно лечение за цял живот и трябва да се наблюдава периодично. Наблюдавани усложнения са механичното й повреждане, развитие на инфекция, запушване, необходимост от удължаване на катетъра или промяна на мястото му.