Вирусните хепатити са сериозен глобален здравен проблем. Известни са 5 вируса, които предизвикват хепатит – А, В, С, D, E, като при някои от тях инфекцията може да продължи дълго време и да хронифицира.

 

Хепатит А е вирусно инфекциозно заболяване, което се предизвиква от едноименния вирус. Инфекцията се среща в целия свят, но е най-разпространена в развиващите се страни. Вирусът е отговорен за около 50% от случаите на остър вирусен хепатит.


 

Как се разпространява заболяването?

 

Вирусът, причиняващ хепатит А, е много контагиозен. Механизъм на предаване е фекално-орален. Поради тази причина и повечето случаи възникват в затворени колективи – детски градини, училища, както и между отделните членове на семейството. Рядко се наблюдава предаване на инфекцията от заразена майка на плода по време на бременността или около раждането.

 

Инкубационният период (времето от заразяването до появата на първите симптоми) е сравнително дълъг – около 3 седмици. Вирусът обаче започва да се излъчва още преди появата на симптомите и продължава до около 2 седмици след отшумяване на жълтеницата. Това прави заразените, при които все още няма изявени симптоми, основен източник на инфекцията.

 

Каква е клиничната картина?

 

Хепатит А предизвиква остра инфекция. Тя, за разлика от инфекцията с хепатит В, С и D, не може да хронифицира. Класическата клинична картина се развива обикновено при по-големи деца и юноши. Оплакванията включват: повишена телесна температура, гадене, повръщане, обща слабост. Най-характерният симптом е жълтеницата, която се характеризира с пожълтяване на кожата и лигавиците. Заболяването обикновено продължава около 7-14 дни.

 

При малки деца то може да протече без типичната клинична картина. Касае се за т.нар. аниктерична форма, при която жълтеница няма. Това на практика прави инфекцията неразличима от вирусните гастроентерити.

 

Как се поставя диагнозата?

 

След снемането на анамнеза, подробен преглед и възникване на съмнение за инфекция, се назначават лабораторни изследвания. Биохимичните показатели за чернодробно увреждане обикновено са завишени – билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ. Дефинитивната диагноза се поставя посредством изследване на специфични антитела от серума срещу вируса на хепатит А от клас IgM. Това на практика различава заболяването от останалите вирусни хепатити. Около 8 седмици след възникване на симптомите в кръвния серум могат да се открият антитела от клас IgG. Те осигуряват дълготраен имунитет след преболедуване.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Какво е лечението?

 

Няма специфична терапия. Предприема се изцяло симптоматична такава. При нужда се провежда интравенозна рехидратация, приложение на мастноразтворими витамини и други.

 

Каква е превенцията?

 

Децата, които са диагностицирани с хепатит А не трябва да посещават детски заведения минимум 7 дни след отшумяване на оплакванията. Препоръчва се старателно измиване на ръцете и използване на дезинфектант, тъй като по този начин се прекъсва пътят на разпространяване на инфекцията.

 

Съществува постекспозиционна профилактика с имуноглобулин. Той може да се приложи в рамките на 2 седмици от контакта с болен от хепатит А. Съществува и ваксина срещу заболяването, която не е включена в задължителния имунизационен календар на децата. Тя обаче е препоръчителна и може да се приложи в определен момент. Покритието на ваксината е ниско като в САЩ само около 30% от децата имат поставена такава.

 

Каква е прогнозата на заболяването?

 

Прогнозата е много добра. Хронифициране на инфекцията не се наблюдава, а усложнения настъпват рядко. Най-опасното такова е развитието на остра чернодробна недостатъчност, което настъпва в по-малко от 1% от случаите. Все пак хепатит А остава значим здравен проблем в световен мащаб, борбата с който продължава.